De kunstmatige eilanden in het Markermeer, de Marker Wadden, beginnen op te leven. Verschillende vis- en vogelsoorten beginnen de aangelegde wadden te ontdekken, zo blijkt uit een vrijdag gepubliceerd tussenrapport van Natuurmonumenten.

Vogels als de oeverzwaluw en de kluut komen er in groten getale voor en kunnen ook goed broeden op de eilanden. Visdieven en dwergsterns hebben zelfs zo succesvol op de wadden gebroed dat de eilanden volgens Natuurmonumenten een thuishaven voor bedreigde vogelsoorten zijn geworden.

Voor vissen zijn de Marker Wadden vrij snel een plek geworden om eieren te leggen. Zij komen veel af op ondiepe, beschutte plekken tussen de moerasplanten.

Naast grotere dieren als vogels en vissen, komt er ook steeds meer kleine fauna voor op de eilanden. Zo hebben onder meer kevers, libellen, vlinders en sprinkhanen zich in het gebied gevestigd. Onder water bevinden zich bijvoorbeeld vlokreeftjes en verschillende soorten slakken.

Timelapse: Zo ontstonden de Marker Wadden
43
Video
Timelapse: Zo ontstonden de Marker Wadden

Water begint helderder te worden

Waar het water bij de wadden voorheen vrij troebel was, laten satellietbeelden zien dat het nu helderder begint te worden. Het belangrijkste doel van de eilanden is om het troebele Markermeer schoon te krijgen.

In 2014 werd begonnen met het opspuiten van zand en het slepen van modder om de Marker Wadden te creëren. In 2018 werd het nieuwe natuurgebied opengesteld voor publiek.

Halverwege 2019 werden de eerste zoogdieren er waargenomen: vier vleermuissoorten.