De gemeenteraad van Amsterdam heeft donderdag ingestemd met de plannen om nog dit jaar een algeheel vuurwerkverbod af te kondigen. Amsterdam is daarmee na Rotterdam de tweede grote stad waar geen vuurwerk meer afgestoken mag worden.

Donderdagmiddag werd een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, die ook is ondertekend door D66, GroenLinks, Partij van de Ouderen en de PvdA. Ook de fracties van de VVD, Bij1, DENK en SP hebben voorgestemd. Alleen het CDA en FvD stemden tegen.

De gemeente Amsterdam gaat verder dan het beleid van het kabinet, dat onlangs besloot tot het verbieden van pijlen en knalvuurwerk. In Amsterdam mag er geen enkel consumentenvuurwerk meer af worden gestoken, met uitzondering van sterretjes.

Burgemeester Femke Halsema zal de komende maanden een handhavingsplan opstellen, zo meldt Het Parool. Vuurwerkshows en diverse kleinere evenementen moeten jongeren verleiden om geen rotzooi te trappen op oudejaarsavond.

Handhaven wordt lastig zonder verbod op verkoop

Volgens Halsema wordt het moeilijk om het afsteekverbod te handhaven, zeker omdat er geen landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk is.

In de aangenomen motie staat ook dat de gemeente moet proberen om de verkoop van vuurwerk binnen de gemeentegrenzen te beperken. In een "routeplanner" die Halsema eerder deze week naar de gemeenteraad had gezonden, schrijft ze dat ze wil proberen om het aantal vergunningen voor vuurwerkshops te verminderen.

De Rotterdamse gemeenteraad is eind januari al akkoord gegaan met een plan voor een totaalverbod op vuurwerk in de stad. Alleen de partijen CDA, Leefbaar Rotterdam en de PVV waren tegen het verbod.

Was 2019 het laatste jaar waarin je al je vuurwerk mocht afsteken?
97
Was 2019 het laatste jaar waarin je al je vuurwerk mocht afsteken?