Het akkoord kwam in februari 2018 tot stand na maandenlange onderhandelingen tussen het kabinet, vakbonden, actiegroepen en de sectororganisatie PO-raad. Er werd destijds met het kabinet afgesproken dat basisscholen extra geld krijgen voor werkdrukverlichting.

Een gemiddelde school met 225 leerlingen krijgt sinds het schooljaar 2018-2019 jaarlijks 35.000 euro erbij. Het bedrag stijgt in 2021-2022 naar 65.000 euro. Vanaf dat moment wordt de bijdrage structureel.

Ruim acht op de tien schoolteams hebben met de extra bijdrage al in het eerste schooljaar succesvol een deel van de werkdruk kunnen terugdringen, blijkt uit onderzoek van PO-Raad. Zij gaven het met name uit aan onderwijsondersteunend personeel en aan ICT om leraren te ontlasten.

Het akkoord werkt in de praktijk "heel goed", zegt ook Thijs Roovers van actiegroep PO in Actie. "Voor het eerst kunnen teams zelf bepalen waar het geld naartoe gaat. De processen die op scholen tot stand zijn gekomen, hebben ook positieve bijwerkingen. Zo worden bijvoorbeeld vaker prioriteiten gesteld, daar is geen geld voor nodig."

'Scholen kunnen niet altijd extra personeel vinden'

Maar er zijn ook scholen die hun gemaakte plannen niet kunnen uitvoeren. Dit komt mede door het lerarentekort, legt Roovers uit. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die niemand kunnen vinden voor banen of andere vacatures die door het akkoord beschikbaar zijn geworden. Daardoor blijft de werkdruk hoog of neemt deze zelfs toe.

De medeoprichter van PO in Actie zegt dat het succes van het akkoord wordt overschaduwd: "Als er geen mankracht is, verandert er alsnog niets", benadrukt hij. Volgens de PO-Raad zeggen scholen massaal dat er meer geld nodig is om de hoge werkdruk helemaal op te lossen.

"Zeker als gevolg van het lerarentekort dreigt de werkdruk de komende tijd verder op te lopen", laat het bestuur van de sectororganisatie weten. Het lerarentekort komt volgens ramingen van het ministerie van Onderwijs in 2022 uit op 4.100 voltijdsbanen. In 2027 zal het aantal banen zelfs zijn opgelopen naar elfduizend.