Het Landbouw Collectief neemt afstand van het dreigende bericht dat actiegroep Farmers Defence Force (FDF) woensdag op de eigen website had geplaatst. Dat bericht was voor het kabinet reden om het overleg met de sector te stoppen. Woordvoerders van de FDF hebben om middernacht een statement naar buiten gebracht waarin excuses worden aangeboden voor de "verkeerde woorden".

Daarmee doelt de FDF op zinsneden als: "Ieder die de sector nu verraadt, zal dat weten" en "Heel Nederland zal weten hoe en door wie de boeren worden verkocht en verhandeld".

De actiegroep richtte de pijlen op "de vleesbazen, zuivelbobo's, voerboeren en bankiers", die "de komende dagen langs zouden komen bij Schouten om als een Judas de sector te verraden".

Het statement kwam onaangekondigd en bleek niet afgestemd met de overige twaalf lobbygroepen van het Landbouw Collectief. Landbouwminister Carola Schouten nam de woorden hoog op, "omdat het niet over mij gaat, maar over mensen die niets met de onderhandelingen te maken hebben". De minister wilde de FDF tijd geven om afstand te nemen van de woorden om vervolgens verder te kijken.

FDF blijft deelnemen aan de onderhandelingen

Voorlopig blijft de FDF deelnemen aan de onderhandelingen, schrijft voorzitter Mark van den Oever. "Er zijn goede afspraken gemaakt om verder te gaan."

Eerder was de FDF al van plan om woensdag druk op het gesprek te zetten door met honderden trekkers naar Den Haag te komen. Die actie werd vrijdag afgeblazen omdat belangengroepen uit de agrarische sector op 20 februari eigen doorrekeningen van de stikstofemissiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zullen presenteren.

Nieuwe acties van de actiegroep worden verwacht naar de doorrekeningen van het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim. De FDF verwacht dat die in het voordeel van de boeren zullen uitvallen.