De schade die in december van het afgelopen jaar in Den Haag is aangericht, bedraagt in totaal 763.882 euro. Dat heeft de gemeente Den Haag donderdag bekendgemaakt.

De schade aan de openbare ruimte tijdens Oud en Nieuw zelf (31 december en 1 januari) was het grootst: toen werd er voor 407.601 euro schade toegebracht aan onder andere afvalbakken, straatmeubilair, speeltoestellen en groen. In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling (1 tot en met 30 december) bedroeg de schade aan de openbare ruimte nog eens 101.618 euro.

Ook zijn volgens de gemeente Den Haag "opvallend veel" parkeerautomaten vernield in de maand december. Het kost de gemeente meer dan 211.000 euro om deze allemaal te vervangen. Meer dan de helft van deze vernielingen vond plaats in stadsdeel Scheveningen. Daarnaast zijn er in december veel bus- en tramhaltes vernield: zo'n 190.

Een deel van de schade kan verhaald worden op de daders. Als gemeentelijke eigendommen worden beschadigd en de dader bekend is, vindt er zo'n schadeverhaal plaats. De hulpdiensten focussen zich volgens de gemeente Den Haag echter voornamelijk op de openbare orde en veiligheid. Hoeveel schade uiteindelijk verhaald kan worden, is niet bekend.

In de stadsdelen Duindorp en Scheveningen ontstond afgelopen december onrust nadat bekend werd dat de gemeente liet weten dat er dit jaar geen vergunningen voor vreugdevuren worden verleend. Bij deze ongeregeldheden werden veel aanhoudingen verricht. Ook waren bij enkele incidenten kinderen betrokken.