Het is moeilijk voor penitentiaire inrichtingen om de juiste zorgmedewerkers te vinden, dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een verslag naar aanleiding van gesprekken met de instellingen. Ook ziet de inspectie een toename in het aantal "kwetsbare gedetineerden".

Het gaat om zorgpersoneel in gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra en forensische psychiatrische centra.

De personeelstekorten in de zorg zijn moeilijk op te vullen in de huidige arbeidsmarkt. Dit geldt voor alle functiegroepen binnen de justitiële instellingen.

De instellingen signaleren ook een toename van gedetineerden met een verstandelijke beperking, psychische problematiek, verslaving, ouderdomsproblematiek of een combinatie van deze problematieken.

Deze complexer wordende doelgroep in combinatie met de personeelstekorten wordt steeds meer als een knelpunt ervaren.

Uit de gesprekken blijkt dat ook de wachttijden voor penitentiaire inrichtingen als knellend ervaren worden door de gedetineerden. Door de druk op het aantal plaatsen in de inrichtingen komt het soms voor dat mensen die psychische zorg nodig hebben, nu soms in een isoleercel wachten op een geschikte plek.