Staatsbosbeheer mag de edelherten in de Oostvaardersplassen nog niet afschieten, oordeelt de rechter maandag. Meerdere natuurorganisaties hadden vanwege dit voornemen een rechtszaak aangespannen en de rechter stelt de organisaties dus in het gelijk.

Afgelopen november besloot de rechter al dat Staatsbosbeheer tot het einde van 2019 niet langer edelherten mocht afschieten. Maar vanwege een nieuw beleidsplan was dat verbod vanaf begin dit jaar niet meer van kracht.

De rechter stelde in november dat het ontbrak aan een goede motivering om de herten af te schieten. De onderbouwing is inmiddels verbeterd, maar de rechter vindt dat het rapport te laat is opgesteld. Daardoor hebben niet alle betrokken partijen het goed kunnen doornemen.

De rechter benadrukt verder dat het afschieten van de herten onomkeerbaar is.

Eerder al meer dan zeventienhonderd herten afgeschoten

Staatsbosbeheer schoot in eerdere periodes al meer dan zeventienhonderd edelherten af. De organisatie voert de opdracht uit namens Stichting Faunabeheer Flevoland. De provincie Flevoland heeft de ontheffing voor het afschieten van edelherten aan deze stichting verleend.

Flevoland wil het aantal edelherten van ruim 1.500 terugbrengen tot 490 om op die manier zeldzame vogelsoorten in de Oostvaardersplassen terug te laten keren.

Het paapje is een van de soorten die is verdwenen uit de Oostvaardersplassen (Foto: Getty Images)

Vermindering aantal herten moet vogelsoorten terugbrengen

Dat meer dan twintig van die beschermde soorten (zoals de nachtegaal, zomertortel, graspieper en het paapje) niet meer in het gebied leven, komt mede doordat de edelherten van de Oostvaardersplassen een kale grasvlakte hebben gemaakt.

Twee weken geleden hamerde Liesbeth Schippers, de advocaat van de provincie, op het belang van het snel afschieten van de herten. "Als we nu niet afschieten, moeten we straks zevenhonderd dieren extra afschieten." Schippers doelde daarmee op de zevenhonderd drachtige hindes in het gebied.