De Amsterdamse brandweer heeft vorig jaar één brandweerman schriftelijk berispt voor het maken van foto's tijdens de reanimatie van ex-voetballer Kelvin Maynard, blijkt uit onderzoek van AT5.

Naast de berisping moet de brandweerman, samen met nog zeven andere collega's die op het moment van het incident enige betrokkenheid hadden bij het voorval, voorlichting gaan geven op basisscholen. Zij moeten daar vertellen wat de gevolgen zijn van filmen bij incidenten.

In de documenten die de Amsterdamse brandweer na een Wob-verzoek heeft vrijgegeven, staat in harde bewoordingen dat de korpsleiding de fotograferende brandweerman verantwoordelijk houdt voor het "in ernstige mate beschadigen van de reputatie van de brandweer Amsterdam-Amstelland en het beschamen van het vertrouwen van de burgers in een brandweerprofessional".

Maynard werd op 18 september vorig jaar geliquideerd nabij Kazerne Anton in stadsdeel Zuidoost. De auto waar de ex-voetballer in zat, kwam tot stilstand in de brandweerkazerne. Kort na de schietpartij gingen er op internet foto's rond van de reanimatie van het slachtoffer. Een onafhankelijk recherchebureau deed onderzoek naar de herkomst van de foto's.

In een andere brief die de nieuwe brandweercommandant Tijs van Lieshout begin november naar de gemeenteraad stuurde, wilde hij nog niet zeggen hoeveel brandweerlieden er gestraft zouden worden en welke straf dat zou zijn. Een ontslag vond Van Lieshout disproportioneel, maar hij meldde dat hij tegen "de betrokken manschappen een interne disciplinaire maatregel zou treffen".

Op basis van de resultaten van het recherchebureau heeft de korpsleiding besloten de brandweerman een schriftelijke berisping te geven, zo blijkt nu.

Brandweerman dacht dat het om een aanslag ging

De documenten geven een inkijkje in het handelen van de brandweermannen tijdens het incident voor hun kazerne. Zo heeft de brandweerman die de foto's maakte tijdens het onderzoek verklaard dat hij dacht dat het om een aanslag ging. Hij zou op het moment van het incident "vol adrenaline hebben gezeten".

Verder wees het onderzoek uit dat de brandweerman na het incident niet aan de leiding heeft verteld dat hij de foto's had gemaakt en verspreid. Ook is de man niet naar voren gestapt toen de foto's op het internet verschenen en in het nieuws kwamen.

"U heeft enkel de foto's van uw telefoon verwijderd en verder niets gedaan", stelt de korpsleiding in een brief aan de man. "Pas nadat de clustermanager op 23 september de kazerne vragen heeft gesteld, heeft u later die dag contact opgenomen met de plaatsvervangend commandant en melding gedaan. Dit heeft u samen met uw collega's gedaan."

Toen in het nieuws kwam dat er foto's waren gemaakt van de reanimatie en de brandweerman zo goed als zeker wist dat het om zijn foto's ging, heeft hij in paniek alles van zijn telefoon verwijderd. Dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij bang was voor de mogelijke gevolgen van zijn handelen. De nieuwe commandant denkt dat dat door onder meer de moeizame relatie tussen de oude korpsleiding en de uitrukdienst komt.

De korpsleiding vindt het opleggen van de lichtst mogelijke straf passend, omdat er sprake was van een "uitzonderlijke situatie". De brandweerman kreeg de brief van de korpsleiding op 5 november vorig jaar. Zoals gebruikelijk krijgt een ambtenaar de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Brandweerman: 'Het had nooit mogen gebeuren'

Nog diezelfde avond mailde de brandweerman de korpsleiding terug en zei hij de strafmaat te zullen accepteren. "Het had gewoon nooit mogen gebeuren. Daar wil ik ook uit het diepste van mijn hart mijn verontschuldigen voor aanbieden, ook aan de nabestaanden", schreef hij onder andere in zijn mail.

"Ik ben zeker bereid voorlichting te gaan geven op basisscholen om zo kinderen extra bewust te maken wat de grote gevolgen kunnen zijn van ondoordacht dan wel onvoorzichtig omgaan met het krachtige medium sociale media."

Met het opleggen van de milde straf heeft Van Lieshout definitief een andere koers ingezet bij het Amsterdamse brandweerkorps. De nieuwe commandant is sinds oktober de opvolger van Leen Schaap. Hij moest weg omdat er vanwege zijn harde leiderschap een onherstelbare vertrouwensbreuk was ontstaan met de uitrukdienst. Van Lieshout heeft de opdracht gekregen om wangedrag aan te pakken, maar ook aan vertrouwen binnen het korps te bouwen.