Nederland maakt van alle lidstaten van de Europese Unie het minst gebruik van duurzame energie, zo blijkt vrijdag uit cijfers van Eurostat. 7,4 procent van de Nederlandse energie kwam in 2018 van hernieuwbare bronnen, terwijl dat percentage dit jaar 14 zou moeten zijn.

Hiermee lijkt Nederland ver verwijderd van de klimaatdoelen van 2020. De Europese Unie als geheel lijkt de doelen wel te kunnen halen. Het gemiddelde in 2018 stond op 18 procent, waardoor ze in 2020 het doel van 20 procent zou kunnen halen.

Zweden maakt het meest gebruik van duurzame energie: daar komt 54 procent van de stroom van duurzame bronnen. Het Scandinavische land heeft 49 procent duurzame energie als doelstelling voor 2020 en heeft het eigen doel dus al gehaald.

Bij de vorige cijfers, uit 2017, liep Nederland nog voor op Luxemburg. Luxemburg gebruikte toen 6,3 procent duurzame energie en Nederland 6,5 procent. In 2018 haalde Luxemburg Nederland in en gebruikte het 9,1 procent.

Malta staat met 8 procent op de op een na laatste plaats.