Het aantal meldingen van seksuele intimidatie op Nederlandse universiteiten is in twee jaar tijd bijna verdubbeld, dat blijkt vrijdag uit cijfers die zijn opgevraagd door EenVandaag.

In 2016 werd er 52 keer melding gedaan van seksuele intimidatie, in 2017 gebeurde dat 72 maal en in 2018 was er sprake van 101 meldingen. De meeste meldingen (22) in 2018 werden gedaan bij de Universiteit van Amsterdam.

EenVandaag baseert de uitspraak op cijfers van tien van de veertien landelijke universiteiten. De Open Universiteit en de universiteiten van Delft, Tilburg en Nijmegen gaven geen cijfers over seksuele intimidatie.

Meldingen van seksuele intimidatie variëren van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding. Het merendeel van de meldingen, zo'n 60 procent, werd gedaan door studenten.

De voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond reageert tegenover EenVandaag geschokt op de cijfers. "Het is schandalig dat we niet in staat zijn een veilige leer- en werkomgeving in het onderwijs te bieden. Deze cijfers onderstrepen opnieuw het belang om meer geld te besteden aan sociale veiligheid in het hoger onderwijs."

Aantal meldingen ongewenst gedrag neemt ook toe

EenVandaag deed ook onderzoek naar ongewenst gedrag. Hier werkten alle veertien universiteiten aan mee. Onder ongewenst gedrag vallen meldingen over agressie, pesten, intimidatie en discriminatie. In 2017 werd er 537 keer melding gedaan van ongewenst gedrag, in 2018 was dit aantal toegenomen naar 706 meldingen.

Volgens Lidewij Poorthuis van het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren gebeurt er weinig met die meldingen, ook met die van seksuele intimidatie. "Veel vrouwen die een melding maken bij de vertrouwenspersoon krijgen te horen: 'Laat het los. Het is jouw woord tegen het zijne.' Vervolgens gebeurt er niets", zegt Poorthuis tegen EenVandaag.

De Vereniging van Universiteiten zegt dat ze de afgelopen jaren juist hun best hebben gedaan om de sociale veiligheid te waarborgen. "Er worden workshops, trainingen en debatten georganiseerd. Er wordt aan voorlichting gedaan. Dit alles met als doel om de problematiek bespreekbaar te maken en aan te pakken", aldus Bart Pierik van de Vereniging van Universiteiten.