Erik Akerboom wordt het nieuwe hoofd van de inlichtingendienst AIVD. De huidige korpschef van de Nationale Politie zou binnen de ministerraad als enige kandidaat voor die positie gelden, schrijft de Volkskrant vrijdag.

Medio december maakte de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bekend een opvolger te zoeken voor Dick Schoof, die na amper een jaar vertrekt.

Akerboom werd in maart 2016 korpschef bij de Nationale Politie. Daarvoor diende hij in Utrecht en was hij hoofd Regionale Recherche Ondersteuning. Ook was hij in het verleden de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Als hoofd van de AIVD gaat hij zich opnieuw bezighouden met het beschermen van de nationale veiligheid, door tijdig (terroristische) dreigingen, internationale politieke ontwikkelingen en andere risico's te signaleren.