Jehova's getuigen hebben een ernstig probleem wat betreft seksueel misbruik. Ook melden zij beschuldigingen hierover niet of met tegenzin aan de politie. Daarnaast is verscherpt staatsonderzoek nodig, omdat de jehova's een gesloten gemeenschap zijn. Dat zijn volgens het AD de conclusies in het rapport van de Universiteit Utrecht dat donderdag officieel verschijnt.

De conclusies staan in de dagvaarding van het kort geding dat door de jehova's was aangespannen om te voorkomen dat het rapport over seksueel misbruik binnen de kerk zou worden gepubliceerd. Dat kort geding vond woensdag grotendeels achter gesloten deuren plaats. Hoewel de rechter nog uitspraak moet doen, zegt het AD de dagvaarding met daarin de conclusies van het rapport al in handen te hebben.

De krant schrijft dat de jehova's vinden dat in het rapport ten onrechte wordt beweerd dat zij een gesloten gemeenschap zijn, dat ze een speciale interventie van de regering vereisen en dat er toezicht op hun kinderen nodig is.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid, richtte zich op hoe er binnen de kerk wordt omgegaan met misbruik. Uit het rapport zou blijken dat drie kwart van de slachtoffers van misbruik binnen de kerk vindt dat zij onvoldoende geholpen zijn. 751 respondenten deelden hun misbruikverhaal met de Utrechtse wetenschappers.

De jehova's beweerden eerder al dat het rapport "wetenschappelijk en feitelijk onjuist, lasterlijk en zeer beledigend" is. Volgens de geloofsgemeenschap is er sprake van discriminatie op basis van godsdienst.

Als de rechter de jehova's geen gelijk geeft, verschijnt het rapport donderdag.