De advocaten die jarenlang de familie van kroongetuige Nabil B. bijstonden, leggen hun werk neer uit vrees voor hun eigen veiligheid, schrijft Het Parool woensdagochtend. Er zouden nog geen nieuwe juristen voor de familie gevonden zijn. Nabil B. legde belastende verklaringen af in het proces tegen Ridouan T. en diens vermeende rechterhand Saïd Razzouki.

De advocaten vermoeden dat de overheid niet langer in staat is om hen "goed te beveiligen", aldus de krant. Er zou onvrede zijn over een reeks "incidenten". De advocaten wilden woensdag zelf niet reageren tegenover de krant.

In het kort:

  • Advocaten stoppen omwille van veiligheid
  • Veiligheidsmaatregelen na liquidatie advocaat Wiersum "te licht" bevonden
  • Waarschuwingen van advocaten zouden in de wind zijn geslagen
  • Communicatie met politie en justitie liep "stroef"
  • Advocaten vrezen dat hun identiteit niet langer beschermd kan worden

Een aanleiding voor de breuk zou de moord op advocaat Derk Wiersum zijn. De raadsman werd medio september om het leven gebracht, waarvoor Giërmo B. verantwoordelijk wordt gehouden door het Openbaar Ministerie. Waarschuwingen van Nabil B. en zijn familie dat de advocaten van de kroongetuige gevaar liepen, zouden in de wind zijn geslagen.

Daarna zou de overheid zich onder andere hebben gebogen over de veiligheidsrisico's voor de juristen die de familie bijstonden en tot de conclusie zijn gekomen dat er meer veiligheidsmaatregelen getroffen moesten worden. De maatregelen werden door de advocaten echter "te licht" bevonden, schrijft Het Parool.

Volgens de krant hadden de advocaten vele irritaties, zoals de "stroeve" communicatie met overheidsinstanties, niet-functionerende bewakingscamera's en het abusievelijk noemen van verblijfslocaties van familieleden. Observaties van mannen van T. zouden eveneens niet zijn opgemerkt.

Een van de grootste belangen van de raadslieden - de bescherming van hun identiteit - raakte door deze "amateuristische fouten bij de politie" in het geding. Maatregelen die noodzakelijk werden geacht, zouden het werk "onmogelijk maken", aldus de krant.

Wie was de geliquideerde advocaat Derk Wiersum?
1
Wie was de geliquideerde advocaat Derk Wiersum?

Openbaar Ministerie herkent zich niet in kritiek advocaten

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat het zich niet herkent in de kritiek van de advocaten. Verder wil het OM, "gezien de achtergrond van deze kwestie", niet ingaan op zaken rondom beveiliging in de zaak.

Politie en justitie hebben eerder erkend dat ze de dreiging voor de familie van Nabil B. "verkeerd hebben ingeschat". Dat gebeurde bijna een jaar nadat Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B., in maart 2018 werd geliquideerd. De liquidatie volgde een week nadat justitie bekendmaakte dat Nabil B. als kroongetuige was aangemerkt in de zaak tegen T., die onlangs naar Nederland werd overgebracht na zijn arrestatie in Dubai.

Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd in het proces tegen T., diens vermeende rechterhand Saïd Razzouki en de criminele organisatie waaraan zij leiding zouden hebben gegeven. De mannen worden verdacht van het geven van opdrachten tot meerdere moorden en pogingen daartoe.

T. en Razzouki worden vervolgd in het zogeheten Marengo-proces. Door een pijnlijke fout was Nabil B. tijdens een eerdere zitting ook ongeveer een minuut lang zichtbaar op de tv-schermen in de rechtbank. Ook is al twee keer abusievelijk een foto van hem verspreid.