Jehova's getuigen stappen naar de rechter om een stokje te steken voor de publicatie van een rapport over seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de kerk. Woensdag vindt een kort geding plaats in de rechtbank van Utrecht, bevestigt een woordvoerder van de Universiteit Utrecht na berichtgeving van het AD.

De Jehova's getuigen waren dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Volgens het AD stappen zij naar de rechter omdat ze het rapport van de Universiteit Utrecht "wetenschappelijk en feitelijk onjuist en lasterlijk en zeer beledigend" vinden. Volgens de jehova's is er sprake van discriminatie op basis van godsdienst.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid, richt zich op hoe er binnen de kerk wordt omgegaan met misbruik. Ook werd onderzocht in hoeverre die houding invloed heeft op de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen.

De Tweede Kamer had voor de zomer van 2018 aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, naar aanleiding van onthullingen over seksueel misbruik door dagblad Trouw. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vroeg het kerkgenootschap in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap niets voor.

Als het kort geding wordt gewonnen door de Universiteit Utrecht, verschijnt het rapport donderdag.