Het tekort aan geneesmiddelen is in 2019 nagenoeg verdubbeld, blijkt uit een inventarisatie van apothekersorganisatie KNMP.

De KNMP spreekt van een tekort wanneer een geneesmiddel minimaal veertien dagen lang landelijk niet verkrijgbaar is. In 2018 was er 769 keer sprake van een tekort; in 2019 waren er 1.492 tekorten.

Er was vooral tekort aan crèmes, zalven en lotions voor huidaandoeningen, bloeddrukverlagers en medicijnen tegen maagklachten. Deze tekorten sprongen in het oog omdat ze door een grote patiëntengroepen worden gebruikt.

De tekorten worden veroorzaakt door onder meer problemen met productie, distributie en kwaliteit. Nederland is vanwege lage prijzen voor fabrikanten en het relatief kleine inwoneraantal echter ook geen populaire afzetmarkt voor medicijnproducenten, zo beargumenteert de KNMP.

In november meldde minister Bruno Bruins (Medische Zorg) dat apotheken en groothandels voortaan grotere voorraden moeten aanleggen om tekorten te voorkomen.

De apothekersorganisatie onderschrijft dat plan, maar ziet ook graag dat er meer medicatie in Europa wordt geproduceerd: volgens de KNMP is Europa nu te afhankelijk van medicijnproductie uit verre landen als China en India.