Hulpverleners en patiënten hebben maandag het manifest Lijm de Zorg gelanceerd. Met het manifest willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor misstanden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en Jeugdzorg en de politiek aanzetten tot actie. "Er is een stille ramp gaande in de ggz en jeugdzorg", zegt coördinator Louis De Mast.

Het manifest is onder anderen geschreven door De Mast, die zelf werkzaam is in de zorg, en ervaringsdeskundigen Charlotte Bouwman en Nine van den Berg.

Bekende psychiaters Jim van Os en Damiaan Denys steunen het manifest, en onder andere de Nederlandse Politiebond en het JeugdWelzijnsBeraad hebben zich ook als bondgenoot aangesloten.

Waarom hebben jullie dit manifest opgesteld?

De Mast: "Er is een groep kwetsbare mensen in Nederland met complexe psychische problemen die tussen wal en schip vallen. Niemand pakt de verantwoordelijkheid voor deze mensen. Het probleem is dat iedereen naar elkaar wijst en dat verantwoordelijkheden steeds worden afgeschoven."

Welke signalen krijg je zelf uit de zorg?

"Ik ben zelf werkzaam als woonbegeleider van mensen met autisme. Ik zie crisisdiensten bezwijken onder de grote werkdruk in de ggz."

"Een maatschappelijk werker mailde mij kortgeleden nog wanhopig over een cliënt. Het meisje heeft meerdere problemen, waaronder automutilatie, en zit niet op haar plek in de instelling waar ze verblijft. De maatschappelijk werker is al drie maanden op zoek naar een passende plek voor het meisje. Tevergeefs, want ze komt nergens doorheen. De maatschappelijk werker schreef dat als ze binnen een maand niet met perspectief komt, ze zich ernstig zorgen maakt over het leven van haar cliënt."

Wat willen jullie bereiken met het manifest?

"We willen dat minister Blokhuis bij het ministerie een helpdesk opent voor mensen die compleet zijn vastgelopen in het systeem. Ook moeten er landelijke specialistische behandelcentra worden opgericht voor mensen met complexe problemen, zoals traumaproblematiek en eetstoornissen, en moet iemand die acute hulp nodig heeft, altijd opgenomen kunnen worden."

"Maandagmiddag was het manifest bijna 4.000 keer ondertekend. We mikken op 40.000 ondertekeningen, zodat wij het aan de Tweede Kamer kunnen aanbieden, zodat het op de agenda wordt gezet."

"Een van de initiatiefnemers, Charlotte Bouwman, zit al sinds maandagochtend voor het ministerie. Ze staat bij elkaar opgeteld al 804 dagen op de wachtlijst voor de juiste hulp. Vanavond heb ik samen met Charlotte een gesprek met minister Blokhuis over de maatregelen in het manifest. Zolang daar geen concrete toezeggingen over worden gedaan, is Charlotte van plan om te blijven zitten."

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat gemikt werd op 14.000 handtekeningen. Dit moet echter 40.000 handtekeningen zijn. We hebben de onjuistheid aangepast.