De Gedeputeerde Staten van Flevoland is er alles aan gelegen om nieuwe maatschappelijke onrust rondom de grote grazers in de Oostvaardersplassen te voorkomen. Dat zei Liesbeth Schippers, advocaat van de provincie, maandag tijdens een kort geding in de rechtbank in Lelystad.

Het kort geding was aangespannen door natuurorganisaties Fauna4Life en Dierbaar Flevoland, die er bezwaar tegen hebben dat ruim duizend edelherten deze winter worden afgeschoten.

In november vorig jaar besloot de rechter al dat geen edelherten mochten worden afgeschoten, maar dat besluit gold voor een door de provincie verleende ontheffing die geldig was tot het einde van 2019.

De provincie Flevoland had in september vorig jaar al een nieuwe ontheffing afgegeven voor het afschieten van edelherten, vanwege een nieuw beheerplan. Die ontheffing is geldig vanaf het begin van dit jaar tot het einde van 2023.

De ontheffing is verleend aan stichting Faunabeheereenheid Flevoland, maar Staatsbosbeheer voert het afschieten uit.

Provincie wil zo'n vijfhonderd edelherten

In eerdere afschotperiodes zijn al meer dan 1.700 edelherten afgeschoten en nu leven er ruim 1.500 edelherten in de Oostvaardersplassen. De provincie wil dat aantal uiteindelijk terugbrengen tot 490.

"Als we nu niet afschieten, moeten we straks zevenhonderd dieren extra afschieten", aldus Schippers, verwijzend naar de nu zo'n zevenhonderd drachtige hindes.

In de winter van 2017-2018 stierven bijna 2.700 edelherten in de Oostvaardersplassen. Dat zorgde voor veel commotie.

"Je merkt dat de maatschappelijke onrust nu alweer begint", vervolgde Schippers. "Op het moment dat je er zevenhonderd edelherten bij laat komen, gaat die onrust verder. We waren een heel eind op weg en het is goed om het nu af te ronden."

In de winter van 2017-2018 stierven bijna 2.700 edelherten in de Oostvaardersplassen (Foto: NU.nl/Jarco Hage)

Minder edelherten moet vogelsoorten terugbrengen

Het aantal edelherten moet volgens de provincie worden teruggebracht, omdat het bijzondere vogelsoorten wil terugbrengen in het natuurgebied.

Meer dan twintig beschermde vogelsoorten zijn verdwenen uit de Oostvaardersplassen doordat onder meer edelherten van het gebied een kale grasvlakte hebben gemaakt.

Doordat het aantal edelherten al flink is teruggebracht, kunnen de Oostvaardersplassen al wat herstellen, zei Schippers. "Als je daar dit jaar en eventueel volgend jaar overheen laat gaan, ben je weer terug bij af."

De rechter doet uiterlijk 3 februari schriftelijk uitspraak, maar liet weten dat dat ook eerder kan zijn. Staatsbosbeheer wacht in ieder geval met het afschieten van de edelherten tot na de uitspraak.