Als vliegtuigen elektrisch gaan taxiën, stoten ze maximaal 11 procent minder stikstof uit, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag. Elektrisch taxiën werd dinsdag door het Adviescollege Stikstofproblematiek genoemd als een van de manieren waarop de door de luchtvaart uitgestoten hoeveelheid stikstof verminderd kan worden.

Het adviescollege, geleid door voormalig minister Johan Remkes, adviseerde het kabinet om de luchtvaartsector alleen toestemming te geven om te groeien als de stikstofemissie daalt.

Volgens de adviescommissie kan de hoeveelheid uitgestoten stikstof dalen door elektrisch taxiën (het van de gate naar de startbaan rijden), efficiëntere en lichtere vliegtuigen te gebruiken en vliegtuigen op een andere manier te laten landen. Bij zulke zogenoemde glijvluchten dalen toestellen op een manier die minder brandstof kost.

Als het advies door het kabinet wordt overgenomen, zou dat gevolgen kunnen hebben voor de groei van Schiphol. De luchthaven zit nu bijna aan het maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar en wil doorgroeien naar 540.000 jaarlijkse vliegbewegingen.

Ook de opening van Lelystad Airport is onzeker als de door de luchtvaart veroorzaakte stikstofemissie eerst moet afnemen.

Als alle vliegtuigen elektrisch taxiën, kan het aantal vliegbewegingen met maximaal 11 procent toenemen zónder dat dit leidt tot een stijging van de huidige stikstofuitstoot, zegt projectleider Wim van der Maas van het RIVM tegen NU.nl.

Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?
77
Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?

Luchtvaart verantwoordelijk voor 1 procent van totale stikstofuitstoot

De luchtvaartsector is verantwoordelijk voor ongeveer 1 procent van alle stikstof die in Nederland wordt uitgestoten. Dat is aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld de agrarische sector (ruim 40 procent) en het autoverkeer (ruim 6 procent).

In september werd al geadviseerd om de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen. Deze maatregel gaat vanaf maart in.

De commissie-Remkes schrijft dat alle sectoren die stikstof uitstoten - dus ook de luchtvaart - een bijdrage moeten leveren aan het reduceren van de stikstofemissie.