Voor het eerst sinds 2012 is er een stijging te zien in het aantal misdrijven, blijkt uit jaarcijfers van de politie. In 2019 werden er ruim 800.000 misdrijven geregistreerd. Dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met 2018. Opvallend is dat een groeiend aantal misdrijven wordt gepleegd door jonge daders.

In 2010 werden 1.150.000 misdrijven geregistreerd, waarna dit aantal over de jaren daalde naar 770.000 in 2018. In de tweede helft van dat jaar was weer een stijging te zien.

Deze stijging kan te verklaren zijn door een toename van criminaliteit, aanpassing van de registratiemethode, het gestegen aantal internetaangiften en de toename van fraudemisdrijven, staat te lezen in deze zogenoemde Misdaadmonitor.

Het afgelopen jaar zijn vooral meer meldingen van overlast gedaan. Dit aantal is sinds 2012 gestegen met 31 procent. Ook is het aantal fraudegevallen toegenomen: er werden in vergelijking met 2018 20.000 meer zaken genoteerd.

Vooral bij onlinefraude neemt aantal minderjarige verdachten toe

Vooral bij onlinefraude neemt het aantal minderjarige verdachten toe. In 2016 ging het om 12 procent, nu om 16 procent van alle verdachten. Afgelopen december was de verdachte zelfs in 29 procent van de gevallen minderjarig.

Daarnaast ziet de politie ook een toename in het aantal ernstige incidenten met steekwapens waarbij de laatste tijd jongeren betrokken waren. "Of het hier gaat om een serie incidenten of dat het te maken heeft met een cultuurverandering onder jongeren waarin wapenbezit toeneemt, is lastig te zeggen. Met name vanuit Amsterdam en Rotterdam komen signalen dat jeugdigen vaker messen bij zich dragen."

"De deelname van jongeren aan criminele activiteiten is zorgelijk en gaan we het komende jaar in de gaten houden", zegt korpschef Erik Akerboom. Akerboom wil dat het probleem gezamenlijk wordt aangepakt door ouders, scholen, gemeenten en politie.