Door het lerarentekort in het basisonderwijs kampen brugklassers steeds vaker met achterstanden op het gebied van cruciale vakken als Nederlands en wiskunde. Dat stelt de VO-Raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, op basis van signalen van docenten op middelbare scholen uit het hele land.

Leerlingen krijgen door het lerarentekort in het basisonderwijs minder kennis mee, een probleem waar vervolgens docenten op de middelbare scholen mee worden opgezadeld.

Een woordvoerder bevestigt dinsdag een bericht daarover in het AD. Het probleem doet zich voor in het hele land en op alle schoolniveaus, maar is in de grote steden urgenter dan in andere gebieden.

"Er is sprake van een duidelijke neerwaartse trend", stelt een woordvoerder van de landelijke koepel van scholen in het voortgezet onderwijs. Uit een groot internationaal onderzoek bleek recent al dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren steeds verder daalt, zeker in vergelijking met andere landen.

"Als een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat, is het de bedoeling dat hij of zij een bepaald basisniveau heeft", legt de zegsman uit. "Dat niveau hebben steeds meer leerlingen niet. Leerlingen missen steeds meer lessen door het lerarentekort. En basisscholen hebben vaak geen enkele mogelijkheid meer om extra aandacht te geven aan de leerlingen die daar wel behoefte aan hebben."

'Leraren houden hun hart vast voor nieuwe lichting basisscholieren'

De problemen doen zich vooral voor bij Nederlands en bij exacte vakken, zoals wis- en natuurkunde. "En de achterstanden zullen de komende jaren alleen maar groter worden", stelt de woordvoerder. "Leraren in het voortgezet onderwijs houden hun hart vast. Want het lerarentekort in het basisonderwijs neemt alleen maar toe."

Het is een simpele rekensom, aldus de zegsman. "Als leerlingen op basisscholen door het tekort aan docenten vier in plaats van vijf dagen per week les krijgen, krijgen zij minder kennis mee."

'Ook in voortgezet onderwijs dreigt lerarenuitval'

De VO-Raad roept de overheid op niet alleen snel investeringen te doen in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs om te voorkomen dat de achterstand zich als een olievlek uitbreidt. "Ook in het voortgezet onderwijs hebben leraren niet veel ruimte om zich te gaan bekommeren om de kennisachterstand van hun nieuwe brugklassers. Ze worstelen al met een enorme werkdruk; nog meer extra taken zal ook in het voortgezet onderwijs leiden tot extra uitval van docenten."

Het is volgens de VO-Raad van groot belang dat salarissen in het onderwijs omhoog gaan, de werkdruk lager wordt en docenten ook de kans en tijd krijgen zich verder te ontwikkelen. "Het vak docent moet aantrekkelijker worden gemaakt en de overheid en minister moeten zich ook actief gaan inzetten om de status van het beroep snel te verhogen."

Docenten legden vorig jaar al een aantal keer voor kortere tijd het werk neer omdat zij vinden dat de overheid de problemen al jaren niet serieus neemt. Op 30 en 31 januari zullen veel docenten in het basis- en voortgezet onderwijs het werk opnieuw neerleggen om een signaal af te geven.