De drukte op de Nederlandse wegen is in 2019 opnieuw gestegen. De filedruk is dit jaar met 17 procent toegenomen, concludeert de ANWB op basis van filecijfers. De relatieve toename is kleiner dan vorig jaar: toen nam de filedruk met 20 procent toe.

De filedruk of filezwaarte van een enkele file wordt berekend door de lengte van de opstopping te vermenigvuldigen met de tijdsduur van de file.

Tijdens de ochtendspits was de filedruk dit jaar 16 procent groter dan vorig jaar, in de avondspits 14 procent. Niet alleen tijdens de spits werd het drukker: ook overdag stonden mensen vaker stil op de weg. De filedruk overdag is met 40 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Het wegennet is dit jaar flink uitgebreid, maar door het toenemende aantal voertuigen op de weg heeft dit niet tot minder files geleid. Volgens de ANWB is er ook veel extra hinder door kop-staartbotsingen.

De drukste dag was dinsdag 22 januari. Sneeuwval en gladheid zorgden toen in de oostelijke helft van het land voor grote verkeershinder. Er stond een recordlengte aan files: maar liefst 2.287 kilometer.

In oktober en november veroorzaakte ook regen extra drukke wegen. Daarnaast leidden werkzaamheden aan de Galecopperbrug bij Utrecht, onderdeel van de A12, in oktober voor lange files.

De ANWB meet het hele jaar het aantal files op alle A- en N-wegen.

Navigatieapps getest: Met deze app vermijd je files het best
310
Navigatieapps getest: Met deze app vermijd je files het best