De provincie Flevoland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Die verbood op 12 november het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen door de provincie.

De rechter verbood het afschieten van edelherten nadat meerdere natuurbeschermingsorganisaties in beroep gingen tegen een eerdere uitspraak dat het afschieten door mocht gaan.

Volgens de rechtbank kon de provincie niet goed motiveren waarom nog 490 edelherten afgeschoten moesten worden. Zij verbood daarom per direct het afschieten van de dieren. Het oude afschotbeleid ging daarna weer van kracht, waardoor alleen zwakke en oudere dieren afgeschoten mochten worden.

De provincie Flevoland kondigde woensdag aan in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Het afschieten van de edelherten vond plaats naar aanleiding van een adviesrapport. Volgens de rechtbank was het afschieten van de dieren echter niet te motiveren op grond van het rapport.

Met het hoger beroep wil de provincie de bevindingen uit het rapport nogmaals door de rechter laten toetsen. Ook ander natuurbeleid van de provincie is gebaseerd op dit adviesrapport, waardoor de uitspraak van de rechter onzekerheid veroorzaakte over de andere onderdelen van het beleid.

"We willen voorkomen dat deze uitspraak doorwerkt naar andere onderdelen binnen het beleidskader", schrijft gedeputeerde Michiel Rijsberman. "Als Gedeputeerde Staten hebben we besloten om hoger beroep aan te tekenen om deze onzekerheid weg te nemen. Het is aan de rechtbank om de verdere procedure te bepalen."