Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken, worden voortaan naar de Handhaving en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen overgeplaatst en krijgen een strikter gebiedsverbod opgelegd. Die nieuwe maatregelen kondigde staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) woensdag aan.

Volgens Broekers-Knol wordt er met de nieuwe maatregelen strenger opgetreden tegen "onaanvaardbaar gedrag" van asielzoekers.

Die asielzoekers worden overgeplaatst naar een HTL, waar een strenger regime geldt. Daarnaast wordt het gebiedsverbod rondom HTL-locaties strenger: bewoners mogen nu alleen nog maar op het terrein van de HTL verblijven.

Op dit terrein hebben de bewoners ook toegang tot winkels en andere voorzieningen, waardoor er geen noodzaak is om het terrein te verlaten. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) moeten ervoor zorgen dat het gebiedsverbod wordt nageleefd.

Met de nieuwe maatregelen komt er ook een einde aan de pilot met de Extra Begeleiding- en Toezicht Locaties (EBTL) in Amsterdam en Hoogeveen. De pilot is beëindigd omdat er volgens de staatssecretaris "meer nodig is om te zorgen dat er in de gemeente geen sprake was van overlast".

Waarom kunnen asielzoekers jarenlang procederen?
60
Waarom kunnen asielzoekers jarenlang procederen?