Nederland zal in 2039 negentien miljoen inwoners tellen, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de nieuwe bevolkingsprognose. Het aantal inwoners stijgt naar verwachting tot achttien miljoen in 2024. De voorspelde groei hangt vooral samen met migratie.

Het statistiekbureau voorspelt een gemiddelde bevolkingsgroei van 105.000 mensen per jaar, wat vooral komt doordat meer mensen immigreren dan emigreren.

Naar verwachting komen er tot 2030 gemiddeld 296.000 migranten naar Nederland en vertrekken er 214.000. Het gaat deels om immigranten die Nederland weer verlaten.

Daarbij komt dat het CBS voor de komende tien jaar hogere geboorte- dan sterftecijfers voorspelt. Wel neemt de sterfte in Nederland volgens het statistiekbureau toe door vergrijzing en vanaf 2039 kunnen de geboortes zelfs worden ingehaald door de sterfgevallen.

CBS stelt verwacht inwonertal 2060 bij

Het CBS stelt de Bevolkingsprognose jaarlijks bij. Ten opzichte van vorig jaar verwacht het bureau meer immigranten, maar ook meer emigranten. Daarnaast daalt de verwachte gemiddelde hoeveelheid kinderen per vrouw op de lange termijn van 1,75 naar 1,70.

Door de aanpassingen valt het verwachte inwonertal met 931.000 mensen hoger uit dan de voorspelling van vorig jaar. Toen werd gedacht dat Nederland in 2060 zo'n 18,6 miljoen inwoners zal tellen. Nu wordt uitgegaan van bijna 19,6 miljoen inwoners.

Verdubbeling van aantal tachtigplussers

De hoeveelheid tachtigplussers in Nederland verdubbelt naar verwachting van 800.000 in 2019 naar 1,6 miljoen in 2040. Rond 2053 staat de teller naar verwachting op ongeveer 2,1 miljoen. Daarna zal dit aantal weer afnemen.

Het aantal 65- tot 80-jarigen komt momenteel neer op 2,6 miljoen mensen. Vermoedelijk gaat het in 2029 om bijna 3 miljoen mensen en in 2038 om 3,3 miljoen. Na dat jaar verwacht het CBS een daling.

Prognose is vrij onzeker

Het CBS benadrukt dat de prognose een hoge mate van onzekerheid kent, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid migranten sterk kan fluctueren.

Ook is het onzeker of Nederlanders bijvoorbeeld een voorkeur voor gezinnen met twee kinderen blijven hebben en of de stijging van de verwachte levensduur in eenzelfde tempo door blijft gaan.

Het CBS baseert de prognose op simulaties die rekening houden met geboortes, sterftegevallen en migratie.