De Inspectie Justitie en Veiligheid luidt maandag de noodklok over de capaciteit bij de politie. Er is zoveel mankracht nodig voor de aanpak van incidenten, dat het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit in de knel komt.

"Daarnaast werken de diverse onderdelen die zich met opsporing bezighouden niet als één organisatie en is een variëteit aan werkwijzen ontstaan", zo laat de inspectie weten.

Het probleem is volgens het rapport dat de opsporing "incidentgestuurd en lokaal bepaald" is. Er zijn al verbetermaatregelen getroffen, maar de consequenties daarvan zijn nu nog niet zichtbaar.

Volgens de inspectie moet de korpsleiding bepalen "wat zij nodig heeft om de dieper gelegen problemen van criminaliteit aan te pakken".

'Ernstige incidenten móéten we oppakken'

Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen zegt bezig te zijn met de verbeteringen, maar stelt ook dat het lastig is om de balans tussen "incidentgerichte en projectmatige opsporing te veranderen".

"Ernstige incidenten zoals levensdelicten - of pogingen daartoe - en overvallen móéten we oppakken. De combinatie van een niet aflatende stroom incidenten en de toenemende complexiteit van het werk maakt dat de druk op de recherche toeneemt."

Beveiliging leidt tot extra druk op politie

Korpschef Erik Akerboom uitte al eerder zijn zorgen over de capaciteit bij de politie, evenals de verschillende politiebonden. De noodzakelijke beveiliging van tientallen mensen na de liquidatie van strafrechtadvocaat Derk Wiersum heeft ertoe geleid dat de capaciteit verder onder druk is komen te staan.

De inspectie wil dat justitieminister Ferd Grapperhaus heldere afspraken maakt met de politie en uitzoekt "of de ingezette verbeteringen toereikend zijn".