Een op de vijf jonge mannen tussen de 18 en 24 jaar heeft het afgelopen jaar gereden met te veel alcohol op, blijkt uit onderzoek dat Stichting TeamAlert maandag presenteerde.

Het onderzoek was uitgevoerd onder 1.500 jonge mannen. Ongeveer 5 procent liet weten wekelijks met meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol achter het stuur te zitten, 16 procent deed dit zeker maandelijks. Bij de grootste groep gebeurt dit incidenteel, waarbij incidenteel een of twee glazen alcohol te veel wordt gedronken, het vaakst na bezoek bij vrienden.

Voor beginnende bestuurders die minder dan vijf jaar hun rijbewijs hebben, geldt een alcohollimiet van 0,2 promille. Omgerekend is dat ongeveer één standaardglas alcoholhoudende drank. Bij ervaren bestuurders geldt een maximale bloedalcoholgehalte van 0,5 promille, wat omgerekend twee standaardglazen is.

Ruim een derde van de mannen liet weten dat het in hun omgeving normaal is om te rijden met meer alcohol dan toegestaan. In stedelijke gebieden gebeurt het minder dan in weinig tot niet stedelijke gebieden (28 procent tegenover 43 procent).

Het onderzoek heeft alleen gekeken naar jonge mannen omdat eerder bewezen is dat zij een risicogroep vormen als het gaat om alcoholgebruik in het verkeer. Van alle ernstige verkeersslachtoffers die alcohol hebben gebruikt is 29 procent van hen een man in deze leeftijdscategorie. Dat is meer dan elke andere bevolkingsgroep en des te opvallender gezien het feit dat zij slechts 4 procent zijn van het totaal aantal rijbewijsbezitters in Nederland.

Meer verkeersdoden door alcohol

Jonge mensen, zowel mannen als vrouwen, zijn vaker slachtoffer van een verkeersongeluk met alcohol in het spel, hoewel oudere bestuurders vaker met alcohol op achter het stuur kruipen. Volgens het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek is dat te verklaren vanwege de onervarenheid van jongeren achter het stuur en het grotere effect dat alcohol op hen heeft.

De afgelopen twee jaar is het aantal doden dat valt door alcohol in het verkeer meer dan verdubbeld: van 13 verkeersdoden in 2016 naar 36 in 2018. Ook heeft bij steeds meer verkeersongelukken de bestuurder alcohol gedronken.

De politie zei begin november dat het steeds lastiger wordt om alcoholcontroles (zogenoemde fuikcontroles) op de weg uit te voeren omdat via sociale media snel bekend wordt waar deze worden uitgevoerd. De politie is daarom overgeschakeld naar gerichte drank- en drugscontroles.