Asielzoekers in opvangcentra werden vorig jaar vaker verdacht van misdrijven dan eerder gemeld. Uit een nieuwe rekenmethode blijkt dat 239 meldingen voorheen niet zijn meegenomen in de cijfers, zo schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 was gebaseerd op de bezettingscijfers die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) elke maand levert. De peilingen worden altijd aan het begin van een maand gehouden.

Broekers-Knol benadrukt in haar brief dat personen soms tussen twee peildata in een COA-opvang verblijven. "In dit geval maakt deze persoon volgens de tot op heden gehanteerde methode, waarin werd gewerkt met de eerdergenoemde peildata, geen deel uit van de doelgroep."

De staatssecretaris hoopt dat door de nieuwe analysemethode personen niet langer "tussen de peildata door glippen". De groep bestond volgens het rapport uit ongeveer 48.000 personen. Nu blijkt dat er vijfduizend personen over het hoofd zijn gezien.

Het aantal registraties van verdenkingen van misdrijven stijgt daarmee met 239. In de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 werd nog gesproken over 4.600 registraties. Van die 239 registraties gaat er een over een persoon die verdacht wordt van poging tot moord of doodslag en twee personen die worden verdacht van in totaal vijf zedendelicten.

Voorganger Broekers-Knol stapte op na ophef over cijfers

De eerste cijfers over misdrijven door asielzoekers in 2018 werden dit voorjaar gepubliceerd. Toenmalig staatssecretaris Mark Harbers stapte op omdat zijn ministerie cijfers over criminaliteit onder asielzoekers bewust onvolledig had weergegeven.

In het rapport werden verdenkingen van zedendelicten, moord en pogingen tot doodslag onder de noemer 'overige' opgeschreven, terwijl zaken als winkeldiefstal en fietsendiefstal wel met precieze cijfers werden genoteerd. Daarnaast ontstond er verwarring over wat de cijfers weergaven.