Het belang van kinderen wordt in Nederland te vaak overgeslagen, stelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer in gesprek met NU.nl. Volgens haar wordt lang niet altijd gekeken naar wat het kind nodig heeft "en dat zou leidend moeten zijn".

"Of het nu gaat om gemeentes, jeugdhulp of soms ook de regering, we kijken altijd naar: wat kost het en wie zijn verantwoordelijk?", aldus Kalverboer.

"Het is een eerste impuls en ik herken dat ook wel. Als het echt moeilijk wordt, slaan we het kind over", vertelt Kalverboer. "Maar als ik met kinderen in gesprek ben, dan geven ze aan dat ze mee willen praten. Ook over de pijnlijke dingen. Het gaat over hun leven, dus daar willen ze over kunnen vertellen en meepraten."

Volgens Kalverboer gaat het met "5 tot 10 procent" van de kinderen in Nederland niet goed. Dat kan komen door ziekte of complexe problematiek, maar ook doordat ze opgroeien in lastige omstandigheden. "Bijvoorbeeld kinderen in armoede", zegt de Kinderombudsman.

"Armoede is onder kinderen een heel groot thema, maar dan gaat het niet alleen om materiële dingen", aldus Kalverboer. "Kinderen vinden het thuis niet leuk, want hun ouders zitten voortdurend in de stress. Er is geen ruimte om huiswerk te maken en de kans op geweld is groter."

Arme kinderen presteren slechter op school

Deze week bleek uit onderzoek van DUO dat kinderen die in armoede leven slechter presteren op school dan klasgenoten.

Het gaat om kinderen met ouders die een inkomen hebben dat net boven de bijstandsnorm ligt. De kinderen dragen vaak dezelfde kleren, er is geen geld voor bijvoorbeeld schoolreisjes en de kinderen hebben niet de mogelijkheid om zich goed te wassen.

Volgens Kalverboer gaat het in zo'n situatie niet alleen om materiële zaken als "de ouderbijdrage, fiets of laptop". De Kinderombudsman stelt dat de ontwikkeling "in de volle breedte" het belangrijkst is.

"Dáár moeten we rekening mee houden. Wat hebben kinderen nu en straks als volwassene nodig om in de samenleving een mooie plek te krijgen? Die vraag staat vaak niet voorop."