De overheid moet zich niet blindstaren op het verlagen van de stikstofuitstoot om de stikstofcrisis te verhelpen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrijdag in een onderzoeksrapport. Doet de overheid dat wel, dan bestaat de kans dat het verlenen van bouwvergunningen op termijn nog lastiger wordt.

Het PBL concludeert dat de overheid zich beter een andere doelstelling op kan leggen, dan alleen het verlagen van de stikstofdepositie (neerdalen van stikstof).

"Het verbeteren van natuur" zou volgens het bureau bijvoorbeeld een betere doelstelling zijn. Uiteindelijk moet volgens het bureau het verlagen van de hoeveelheid stikstof niet het doel zijn, maar voldoen aan de Habitatrichtlijn.

Deze Europese regel schrijft voor dat landen binnen de Europese Unie (EU) de natuur binnen hun landsgrenzen moeten verbeteren.

Stikstof wordt in die richtlijn niet genoemd, maar omdat veel wetenschappers het erover eens zijn dat een teveel aan stikstof kwetsbare natuur beschadigt, wordt de oplossing vaak bij een verlaging van de stikstofuitstoot gezocht.

Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?
77
Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?

Op korte termijn is minder stikstof enige oplossing

Het PBL schrijft dus dat de overheid zich niet blind moet staren op stikstof, maar ziet wel dat het verlagen van de stikstofdepositie voor de korte termijn de enige manier is om bouwvergunningen in de buurt van beschermde Natura 2000-gebieden te kunnen verlenen.

Als gedurende een lange periode de stikstofdepositie in een land niet daalt, zou een rechter op grond van de Habitatrichtlijn kunnen beslissen dat al verleende vergunningen alsnog in moeten worden getrokken, schrijft het PBL.

'Er kan ook aan andere knoppen worden gedraaid'

Maar om aan die Habitatrichtlijn te voldoen kan "ook aan andere knoppen worden gedraaid" om de natuurkwaliteit te verbeteren. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het verbeteren van waterkwaliteit en er kunnen verbindingen tussen natuurgebieden worden gecreëerd.

In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat de kwaliteit van de natuur meetbaar verbetert, terwijl de stikstofuitstoot in de omgeving van zo'n natuurgebied op hetzelfde niveau is gebleven, of zelfs gestegen.

Een rechterlijke uitspraak zorgde er in mei van dit jaar voor dat duizenden bouwprojecten stil kwamen te liggen. De Raad van State zette een streep door de manier waarop jarenlang vergunningen werden verleend, waarna bleek dat Nederland de stikstofuitstoot moet verlagen om op de korte termijn weer te kunnen bouwen.