De Raad voor de rechtspraak vraagt justitieminister Ferd Grapperhaus met klem om af te zien van een zogeheten taakstrafverbod na geweld tegen hulpverleners. De wet zou ervoor moeten zorgen dat er altijd een celstraf wordt opgelegd aan mensen die bijvoorbeeld agenten aanvallen. "Er is nu ook al voldoende aandacht van rechters voor de ernst van dit soort misdrijven", wordt woensdag gesteld.

"Het wetsvoorstel belemmert de rechter in zijn mogelijkheden om rekening te houden met bijzondere omstandigheden en dus maatwerk te leveren. De Raad vindt dat erop vertrouwd mag worden dat de rechter – rekening houdend met alle omstandigheden – binnen zijn mogelijkheden per geval zorgvuldig straft", zo gaat de Raad verder.

Daarbij wordt gesteld dat het wetsvoorstel het vertrouwen in het oordeel van de rechters niet uitspreekt. De Raad vindt dat de wet nu al voldoende mogelijkheid biedt om een celstraf op te leggen als dat nodig wordt geacht. Overigens kan ook een celstraf in combinatie met een taakstraf worden opgelegd.

"Maar de ene mishandeling is de andere niet. Een kleine duw, een ongelukkige val kan al snel, zonder dat dit de bedoeling is, tot mishandeling leiden." Strafrechter Michiel de Ridder benoemt dat de straf in verhouding moet staan tot de ernst van de daad. "Stel dat iemand tijdens het uitgaan beschonken een agent duwt. Als diegene dan altijd toch kort de gevangenis in moet, verliest hij misschien wel zijn baan, of relatie. Een werkstraf is dan meer op zijn plaats."

Veel te doen om mishandelingen van agenten

Het wetsvoorstel kwam nadat er in korte tijd veel te doen was om mishandelingen van agenten. Zo werd een agent bij het beboeten van een overlastgevende trouwstoet in Rotterdam bewusteloos geslagen.

Korpschef Erik Akerboom steunde het wetsvoorstel dan ook. "Kennelijk gaat er te weinig afschrikwekkende werking uit van de huidige wetgeving. Dit is zelfs een reden dat sommige agenten geweld niet meer melden."