Rijkswaterstaat zou staalfabrikant Tata Steel meer giftige stoffen in oppervlaktewater hebben laten lozen dan is toegestaan door Europese richtlijnen, schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van eigen onderzoek. Donderdag bleek al dat het bedrijf in IJmuiden tot twee keer meer schadelijke stof uitstoot dan toegestaan. Rijkswaterstaat laat in een reactie weten zich niet in het geschetste beeld te kunnen vinden.

De giftige stof in kwestie is de afvalstof cyanide, dat door het Europees Milieuagentschap als 'zeer giftig' wordt aangemerkt. Rijkswaterstaat verstrekt vergunningen en overziet het water rondom Tata Steel.

In 2010 kreeg Tata Steel volgens de Volkskrant een vergunning dat het bedrijf zou laten afwijken van de Europese richtlijnen.

Deze toestemming werd gegeven nadat Tata Steel hierom vroeg, omdat het de toegestane norm niet zou kunnen halen. De Randstedelijke Rekenkamer is deze zomer een onderzoek begonnen naar waarom Tata Steel mag afwijken van de Europese norm.

Vrije cyanide

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt tegen de Volkskrant dat Tata Steel inmiddels een nieuwe vergunning heeft aangevraagd die binnen de Europese richtlijnen valt. De woordvoerder stelt dat 'vrije cyanide', de giftigste vorm van de stof, voor het laatst in 'extreem lage concentraties' werd gevonden in 2004.

Rijkswaterstaat zegt tegen NU.nl zich niet in het door de Volkskrant geschetste beeld te kunnen vinden. De overheidsinstantie schrijft dat in een geval als Tata Steel maatwerk nodig is, omdat er sprake is van het lozen van gecombineerd afvalwater. Rijkswaterstaat stelt in zo'n geval zelf de lozingseisen vast.

Tata Steel: er zijn geen fouten gemaakt

Tata Steel reageert tegen de krant dat er wel wordt voldaan aan de Europese normen en zegt dat het water nauwkeurig wordt gemeten om te kijken of de lozing voldoet aan de regels.

Een woordvoerder stelt dat "driekwart van het water dat Tata Steel loost koelwater is. Het overige deel is water dat in de processen gebruikt wordt en dat wordt waar nodig met geavanceerde reinigingsinstallaties grondig gereinigd. Er wordt niet 'zomaar' in het oppervlaktewater geloosd."

Volgens het bedrijf wordt er voor het opstellen van grenswaarden in een vergunning zorgvuldig gekeken naar een aantal factoren waar Tata Steel aan voldoet.