De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is onzorgvuldig geweest bij het overdragen van informatie over het islamitische Haga Lyceum aan onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW), de gemeente Amsterdam en het Openbaar Ministerie (OM). De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) concludeert vrijdag dat de inlichtingendienst onzorgvuldig sprak over het vermeende salafistische karakter van de Amsterdamse school.

Volgens de commissie was de communicatie richting de andere instanties vanuit de AIVD over het algemeen wel rechtmatig, maar waren delen die gingen over het onderwerp salafisme "niet goed onderbouwd of onzorgvuldig verwoord".

"Er was tot dan toe in het inlichtingenonderzoek níet vastgesteld dat op de school het salafistische gedachtegoed - en daarmee samenhangend een antidemocratische of anti-integratieve boodschap - werd overgebracht aan de leerlingen", aldus de CTIVD, die daarbij benoemt dat helderheid hierover ervoor had gezorgd dat de ontvangende overheidsinstanties het bericht wellicht minder urgent hadden ingeschat dan uiteindelijk is gebeurd.

"Deze elementen van de berichtgeving van de AIVD hebben invloed gehad op het beeld dat in de buitenwereld is ontstaan van de school en de daarbij betrokken personen", zo wordt gesteld. De commissie schrijft in het onderzoek dat de AIVD zich in de verdere communicatie strak aan de wettelijke kaders heeft gehouden.

In een eerder verschenen kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs staat dat sprake is van financieel wanbeheer en belangenverstrengeling bij het Haga Lyceum. Over de deels stopgezette onderwijsfinanciering en het inspectierapport lopen nog meerdere rechtszaken.