Jongeren met een beperking zoals het syndroom van Down moeten in sommige regio's in Nederland van school af, terwijl ze wettelijk recht hebben op onderwijs, blijkt uit onderzoek van Reporter Radio waar NRC donderdagavond over bericht.

Hoewel jongeren met een beperking recht hebben op onderwijs tot hun twintigste, moeten ze vanaf hun achttiende toestemming krijgen van de koepelorganisatie van schoolbesturen om op school te mogen blijven.

Dergelijke verzoeken worden vaak afgewezen, omdat de betreffende jongeren naar dagbesteding gaan. Samenwerkingsverbanden laten aan Reporter Radio weten dat doorleren "geen toegevoegde waarde heeft" als de leerling naar een dagbesteding gaat.

Scholen voor speciaal onderwijs zijn van mening dat het doorleren cruciaal is voor de ontwikkeling van de jongeren, maar dat het steeds lastiger wordt om ze op school te behouden. Volgens de scholen is er sprake van kansenongelijkheid en leeftijdsdiscriminatie.

Reporter Radio besteedt zondagavond om 19.00 uur op NPO Radio 1 aandacht aan de kwestie.