De koelers van de sinterfabriek van Tata Steel stoten 1,5 tot 2 keer meer stof uit dan vergund, meldt provincie Noord-Holland donderdag. De provincie start een onderzoek om te kijken "hoe dit heeft kunnen gebeuren".

De provincie heeft daarnaast de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gevraagd om ook de uitstoot en vergunningen van de pelletfabriek en beide hoogovens van Tata Steel onder de loep te nemen.

Adnan Tekin, gedeputeerde Leefbaarheid en Gezondheid van de provincie Noord-Holland, zegt in een persbericht van de provincie de situatie te betreuren. "Veel inwoners van de IJmond maken zich grote zorgen over het effect van stof op hun gezondheid. Het minste dat ze van ons mogen verwachten is dat we goed in kaart hebben waar het om gaat."

Sinter is bewerkt ijzererts dat onder hoge temperatuur wordt gemaakt. In de luchtstroom die bij het proces vrijkomt zitten naast stof ook zware metalen. De sinterkoelers zijn verantwoordelijk voor 0,5 procent van de totale concentratie van stof in de omgeving.

Tata heeft de gemeente toegezegd een extra filter te installeren, om zo de uitstoot te verminderen.