Het merendeel van de 52 soorten ecosystemen in Nederland verkeert in een slechte staat. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit de cijfers die Nederland heeft aangeleverd voor het door de Europese Unie verplichte zesjaarlijkse rapport over de conditie van Natura 2000-gebieden.

Het rapport bekijkt hoe de afspraken van Europese lidstaten om natuurwaarden te beschermen worden nageleefd. Onder deze waarden vallen diersoorten en bepaalde typen natuur. Die moeten van Europa vooral worden beschermd in Natura 2000-gebieden.

Nederland kan deze gebieden zelf aanwijzen, onder voorwaarden van de Europese Unie. In Nederland zijn 166 van dit soort gebieden aangewezen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Wageningen University & Research, blijkt volgens de Volkskrant dat 46 van de 52 soorten ecosystemen in Nederland een score van 'matig tot slecht' krijgen. Deze gebieden variëren van de duingebieden tot de kleinere zinkweiden langs de Geul in Limburg.

Meer dan de helft van de beschermde soorten flora en fauna verkeert in gevaar en ruim 20 procent van de beschermde vogelsoorten in ons land is er slecht aan toe.

De ecoloog die de gegevens voor de EU verzamelde, concludeert uit de cijfers dat pogingen tot natuurherstel in Nederland voor "weinig vooruitgang" hebben gezorgd, zo zegt hij tegen de krant.

Kustgebieden doen het goed, landinwaarts gaat het slechter

Gebieden langs de rivieren en de kust lijken het overwegend goed te doen. Duinen lijken zich te herstellen en met onder meer de zeehond en de wilde zwaan gaat het goed.

Landinwaarts gaat het slechter, zoals op laagveen- en heidegebieden die te maken hebben met droogte. Hierdoor doen dieren als de kieviet en de noordse woelmuis het minder goed en zijn vogels als de duinpieper bijna uitgestorven.

Als grote veroorzakers van de problematiek wijst het onderzoek naar onder meer de stikstofproblematiek in Nederland. De Tweede Kamer zal donderdag stemmen over een spoedwet om deze problematiek aan te pakken. Uit de wetsbehandeling voor deze spoedwet bleek woensdag dat GroenLinks en de PvdA er niet zomaar mee zullen instemmen.