Het aantal gemeenten dat tijdig voorbereidingen treft om de overlast van eikenprocessierupsen in de zomer te beperken, is ten opzichte van de afgelopen jaren flink toegenomen. Veel steden zetten in op bestrijding met natuurlijke vijanden, een methode waar experts al jaren voor pleiten, meldt de NOS dinsdag op basis van een rondgang langs tientallen gemeenten.

De overlast van eikenprocessierupsen was de afgelopen zomer driemaal zo groot als in het jaar daarvoor. Tienduizenden mensen meldden zich met klachten bij artsen en ziekenhuizen.

Veel gemeenten bedachten de afgelopen jaren pas in mei of juni dat zij de overlast van eikenprocessierupsen moesten gaan bestrijden.

Dit is heel lastig, omdat de rupsen dan al volgroeid zijn en dus sowieso duizenden haartjes afstoten die leiden tot irritatie van de huid, ogen en longen. Ook bij het wegzuigen van de rupsen uit bomen komen haartjes vrij.

Experts waarschuwen al jaren dat bestrijding anders moet

Experts adviseren gemeenten al een paar jaar om bijvoorbeeld de beplanting aan te passen. Door bijvoorbeeld minder eiken te planten of eiken te kappen, hebben de rupsen minder plekken om zich te nestelen.

Ook helpt het als de omgeving waar veel rupsen zitten aantrekkelijker wordt gemaakt voor diersoorten die zich voeden met rupsen of de larven van de rupsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vleermuizen, de sluipwesp, de gaasvlieg en de koolmees.

Tientallen gemeenten zijn inmiddels actief bezig met het omvormen van hun bomenbestand. Het gaat vooral om gemeenten in Noord-Brabant en Twente, gebieden waar de overlast het grootst was.

De plaag van de zomer: de eikenprocessierups
67
De plaag van de zomer: de eikenprocessierups

'Problemen zijn niet in één jaar te verhelpen'

Opvallend is wel dat de eikenprocessierups de afgelopen jaren oprukte naar het noorden. Dit komt vooral doordat het in de zomer warmer wordt en de rups dus in het noorden van Nederland prima kan overleven.

Arnold van Vliet, deskundige van het Kenniscentrum Eikenprocessierups van Wageningen University & Research, zegt tegen de NOS blij met de maatregelen te zijn. Hij waarschuwt echter wel dat het een paar jaar zal gaan duren voordat alle maatregelen het beoogde effect zullen hebben en alle overlast voorbij zal zijn. "De populatie van de rupsen is de afgelopen jaren dusdanig toegenomen, dat de problemen niet in één jaar zijn verholpen", stelt hij met klem.

200 van de 355 gemeenten reageerden op de vragen van de NOS. De helft van de tweehonderd respondenten zegt in te zetten op biologische bestrijding van de rups of het gebruik van natuurlijke vijanden. Bijna de helft van de gemeenten past de beplanting aan en zorgt ervoor dat er minder eiken zijn.

39 gemeenten stellen de voorkeur te geven aan het wegzuigen van de rupsen, een methode die netto weinig effect heeft.

Bedrijf in Dordrecht verbrandt tonnen aan eikenprocessierupsen
101
Bedrijf in Dordrecht verbrandt tonnen aan eikenprocessierupsen