De politie neemt maatregelen tegen tien medewerkers van het bureau Hoefkade in Den Haag. Vier politiemedewerkers krijgen disciplinaire straffen voor buitenproportioneel geweld bij een aanhouding en zes medewerkers krijgen een waarschuwing voor ongepast gedrag op de werkvloer.

De politie startte in januari een onderzoek naar zowel de werkcultuur binnen het politieteam Hoefkade, als naar een incident op 14 oktober 2018. Bij dat incident, waarbij een achttienjarige man werd gearresteerd, waren vier agenten betrokken. Een van de agenten gebruikte meerdere keren zijn wapenstok.

Uit het onderzoek naar dat incident is gebleken dat het toegepaste geweld disproportioneel was. Ook werd het gebruikte geweld later niet eerlijk door de medewerkers gerapporteerd. Tot slot filmde een van de agenten de arrestant in de cellengang. Die beelden werden vervolgens gedeeld met andere medewerkers.

Naar aanleiding van het incident is één betrokken agent ontslagen, één kreeg voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar, één daalt waarschijnlijk in rang en salaris, en de vierde, filmende, politiemedewerker moet 47 uur verlof inleveren. Drie van de betrokken agenten zijn overgeplaatst naar een ander politiebureau.

Enkele medewerkers gedroegen zich ongewenst

Naast het incident onderzocht de politie ook de werkcultuur binnen het team op de Hoefkade. Daarbij werd gekeken naar mogelijk "ongewenste gedragingen" tussen politiemensen onderling en tegenover burgers.

Uit het onderzoek blijkt dat een kleine groep medewerkers zich inderdaad schuldig maakte aan ongewenste gedragingen. Zes medewerkers kregen een officiële waarschuwing. Twee van hen waren ook betrokken bij de eerdergenoemde arrestatie.

De politie Den Haag benadrukt dat er geen sprake was van discriminatie.

Politiechef: 'Ongepast gedrag is ontoelaatbaar'

"Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd", reageert politiechef Paul van Musscher op het onderzoek. "We hebben indringend gesproken met deze zes medewerkers over hun gedrag."

"Ik wil dat het duidelijk is dat we het hier hebben over enkele medewerkers die over de schreef zijn gegaan", aldus Musscher. "Het overgrote deel van onze mensen verricht dagelijks goed politiewerk, waarbij wij ons te allen tijde aan de wet houden en onze professionaliteit bewaren."