De noodzaak om mensen met autisme een extra rijkeuring te laten ondergaan, is niet aangetoond. Uit de studies waarop dit beleid is gebaseerd, zou niet blijken dat zo'n extra keuring nodig is, blijkt zondag uit onderzoek van Reporter Radio.

De verplichting tot de keuring is gebaseerd op een advies van De Gezondheidsraad uit 2013. De Gezondheidsraad maakte bij dat advies onder meer gebruik van een onderzoek uit 2005 van de Europese onderzoeksgroep Immortal.

Daaruit blijkt dat mensen met een psychische stoornis over het algemeen een verhoogd risico van ruim 70 procent hebben om bij een verkeersongeluk betrokken te raken. Maar de Noorse onderzoeker Truls Vaa, betrokken bij het Immortal-onderzoek, zegt dat het "niet mogelijk is om op basis van dit onderzoek, iets te zeggen over autisme en verkeersveiligheid".

Volgens de redactie van het radioprogramma baseert De Gezondheidsraad zich ook op andere onderzoeken, maar zegt zelf dat daar weinig relevante conclusies uit te trekken zijn. Volgens het CBR worden jaarlijks naar schatting ongeveer vijfduizend mensen met de diagnose autisme gekeurd.

Het is ook nog maar de vraag of autisme als psychische stoornis gerekend moet worden, vertelt de Nederlandse Vereniging voor Autisme desgevraagd. "Wij noemen het een andere manier van informatie verwerken", aldus een woordvoerder. Hij voegt hieraan toe dat autisme ook op verschillende manieren tot uiting kan komen.

"Zo zal iemand die niet tegen drukte kan maar heel zijn of haar leven niet met drukte te maken heeft gehad, zich anders uiten dan iemand met dezelfde aandoening die wel vaak overprikkeld raakt."

Keuring heeft geen toegevoegde waarde

Hoogleraar autisme Wouter Staal van de Universiteit Leiden zette voor Reporter Radio van KRO-NCRV alle wetenschappelijke onderzoeken die te maken hebben met autisme en verkeersveiligheid op een rijtje.

Hij concludeert dat een keuring geen toevoegde waarde heeft, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mensen met autisme ook echt een gevaar op de weg vormen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat ze de Gezondheidsraad heeft gevraagd om alle medische keuringen van het CBR nog eens goed tegen het licht te houden. De Gezondheidsraad zelf wilde niet ingaan op inhoudelijke vragen.

Autismevereniging wil afschaffing rijkeuring

In augustus vroeg de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aan minister Cora van Nieuwenhuizen om de extra rijkeuringen voor mensen met autisme af te schaffen. Binnenkort gaan de NVA en de Gezondheidsraad in gesprek over de CBR-keuringen.