De organisatie achter het vreugdevuur in Duindorp heeft besloten de stekker uit het evenement tijdens de jaarwisseling te trekken. In een bericht wordt vrijdag gemeld dat er geen vertrouwen meer is in de gemeente Den Haag.

Donderdagavond is met de gemeente nog uitvoerig over de vreugdevuren gesproken.

De organisatie achter het vreugdevuur in Duindorp zegt nu echter geen heil te zien in wachten tot 3 december, wanneer een definitieve uitspraak over het verlenen van een vergunning zou moeten volgen.

Ondanks de inzet van een aantal partijen is het de organisatie naar eigen zeggen duidelijk geworden dat de gemeente Den Haag "na haar eigen falen de afgelopen jaren dit jaar 0,0 procent aandeel wil hebben in de realisatie hiervan en het geheel eigenlijk uitzichtloos wil schrappen uit het Haagse straatbeeld".

Deze week schreef waarnemend burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad nog dat de vreugdevuren "hoogstwaarschijnlijk niet door zullen gaan" vanwege het ontbreken van een professionele organisatie.

Van opbouw tot escalatie: Vreugdevuur Scheveningen
176
Van opbouw tot escalatie: Vreugdevuur Scheveningen

Door hoge vreugdevuren ontstond vonkenregen

Tijdens de afgelopen jaarwisseling bleken de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp hoger te zijn dan was toegestaan. Er ontstond een vonkenregen die veel woningen en andere eigendommen beschadigde.

De gemeente heeft het nagelaten om in te grijpen, zo is later gebleken uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dit leidde uiteindelijk tot het opstappen van toenmalig burgemeester Pauline Krikke.