Personen die niet getrouwd willen blijven, maar er niet in slagen hun (religieuze) huwelijk te ontbinden, kunnen in de toekomst makkelijker scheiden. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming past de huidige wetgeving aan, zodat er sneller een einde kan worden gemaakt aan huwelijkse gevangenschap.

In verschillende religieuze gemeenschappen komt het voor dat personen tegen hun wil in een religieus huwelijk blijven. Bijvoorbeeld omdat de partner niet wil meewerken aan de ontbinding ervan, ook als het burgerlijk huwelijk al is ontbonden.

Het wetsvoorstel van Dekker, dat woensdag is ingediend bij de Tweede Kamer, maakt het voor rechters makkelijker om in één procedure zowel de echtscheiding als de ontbinding van een religieus huwelijk te regelen.

De partner van de persoon die de ontbinding van het religieus huwelijk aanvraagt, kan nu al gedwongen worden mee te werken aan de echtscheidingsprocedure. Dit moet wel via een bevel van de rechter. De minister wil voorkomen dat deze tweede gang naar de rechter een extra drempel wordt voor slachtoffers van huwelijkse gevangenschap.

Daarnaast worden partijen in een religieus huwelijk verplicht mee te werken aan de ontbinding van een religieus huwelijk. Dit kan ook via de rechtbank.

Dekker vindt dat iedereen de vrijheid moet hebben om te scheiden. "Dat geldt zowel voor het burgerlijk huwelijk, als voor de beëindiging van de religieuze verbintenis, ongeacht of deze verbintenis naast een burgerlijk huwelijk bestaat."