Steeds meer mensen melden zich bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) voor hulp na verkrachting of aanranding; in 2018 klopten 3.250 slachtoffers aan bij de hulporganisatie. Maar het 'succes' van het centrum betekent ook dat er extra geld nodig is. Het ministerie heeft een aanvraag afgewezen. Coördinator Iva Bicanic van het CSG bevestigt een bericht hierover in het AD.

Het CSG, dat eerste opvang aan slachtoffers van seksueel geweld biedt, bestaat nu zeven jaar en wordt steeds beter gevonden.

In 2017 meldden zich 2.624 slachtoffers; in 2018 ging het om 3.250 mensen die hulp zochten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid start maandag ook een campagne om slachtoffers aan te sporen zich snel te melden na een verkrachting of aanranding.

De overheid heeft echter voorlopig geen extra geld beschikbaar voor het bieden van deze aanpak. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wees onlangs een aanvraag voor 2 miljoen euro extra subsidie in 2020 af.

'Dit is het topje van de ijsberg'

"We weten dat dit het topje van de ijsberg is", stelt Bicanic. De schatting is dat het aantal hulpvragen in 2019 richting de vierduizend zal gaan. "Mensen weten ons te vinden, dat is precies wat we willen. Door de toestroom komt de kwaliteit van de hulp onder druk te staan."

In Nederland krijgen een op de vijf vrouwen en een op de zestien mannen in hun leven te maken met misbruik. De helft van de slachtoffers ervaart daar later in het leven ernstige hinder van.

"De kosten voor de samenleving door uitval van werk of opleiding zijn hoog", aldus de coördinator van het CSG. "En dan heb ik het nog niet over de kwaliteit van relaties. Misbruik maakt levens stuk."

Acute hulp is van groot belang na een verkrachting

Bicanic beklemtoont hoe belangrijk het is dat er na een verkrachting of aanranding acute hulp kan worden geboden. De gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de zestien vestigingen van het Centrum Seksueel Geweld.

"Dekker heeft de aanvraag voor 2 miljoen euro extra afgewezen en laat het aan de gemeenten om een oplossing te bieden", legt de coördinator uit. "Maar de budgetten van de gemeenten staan ook enorm onder druk." Het centrum blijft hopen dat de gemeenten of de landelijke overheid bij kunnen springen.