De Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsbond van Nederland, roept op tot een nieuwe lerarenstaking. In tegenstelling tot de voorgaande acties, duurt de aangekondigde werkonderbreking twee dagen. De staking moet plaatsvinden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020.

Volg dit verhaal Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen

Het besluit is genomen na een peiling onder AOb-leden. De actie wordt gesteund door 90 procent van de leden in het basisonderwijs, zo meldt de bond maandag. In het voortgezet onderwijs is de stakingsbereidheid iets lager: 70 procent.

Leraren en ander onderwijspersoneel legden op 6 november massaal het werk neer. Meer dan vierduizend onderwijsinstellingen, met name basisscholen, bleven dicht. De bond hoopt dit keer zowel het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs plat te leggen.

"Het kabinet heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld", zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. "We voeren nu de druk op: de actiebereidheid is enorm." De bond wil het lerarentekort tegengaan door de salarissen te verhogen, zodat "het weer aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het mooie vak van leraar".

Vier op de tien scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben een chronisch tekort aan leraren, blijkt uit onderzoek van de AOb. Als gevolg hiervan neemt de werkdruk toe, vallen lessen uit en staan onbevoegden voor de klas.

Leraren staken op de Dam: 'Ik sta hier niet voor meer salaris'
178
Leraren staken op de Dam: 'Ik sta hier niet voor meer salaris'

Eenmalige bijdrage voor onderwijs niet genoeg

Het kabinet ging begin deze maand, voorafgaand aan de eendaagse staking, akkoord met een extra bijdrage voor het onderwijs. Het bedrag van 460 miljoen was tot groot ongenoegen van de bonden en hun leden echter grotendeels eenmalig.

Uit berekeningen van de AOb komt naar voren dat er 4 miljard euro in het onderwijs moet worden geïnvesteerd om het lerarentekort op alle onderwijsinstellingen aan te pakken. Zolang het kabinet niet met een structurele bijdrage komt, zal de bond "structureel actievoeren".

Volgens AOb-woordvoerder Simone van Geest staat de "achterban op springen". "Er zijn zelfs leden die zeggen: gooi de school maar een hele week dicht", vertelt ze. Maar zover is het nog niet. "We hopen het kabinet met deze twee dagen net het laatste zetje te geven."

Hoe de actie van eind januari er precies gaat uitzien, is nog niet duidelijk. Die informatie wordt binnenkort bekendgemaakt. Ook is niet bekend welke bonden de tweedaagse staking steunen. Leraren in Actie en VO in actie staan in ieder geval wel achter de staking.

Bij de staking van 6 november werden in heel Nederland demonstraties gehouden. (Foto: Pro Shots)

AOb hoopt op begrip van ouders

Van Geest hoopt dat ouders begrip hebben voor de actie. Ze wijst erop dat de gevolgen voor families groter zijn als het lerarentekort verder toeneemt. "Dan zitten je kinderen op onverwachte momenten thuis omdat er geen leraren zijn", noemt ze als voorbeeld. "Of als de lessen in aanloop naar de eindexamens niet goed zijn of uitvallen."

Het lerarentekort zal de komende jaren verder toenemen, blijkt uit ramingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vooral het basisonderwijs zal hiermee te maken krijgen. Het lerarentekort op basisscholen zal in 2027 zijn opgelopen naar elfduizend fte. In het voortgezet onderwijs zal het om twaalfhonderd voltijdbanen gaan.