Nadat het kabinet vorige week maatregelen heeft aangekondigd om de uitstoot van stikstof terug te dringen, presenteerde woensdagmiddag ook de agrarische sector een plan om de stikstofuitstoot te verminderen.

Om de stikstofuitstoot in de landbouw terug te dringen denkt het Landbouw Collectief, een samenwerkingsverband van meer dan tien partijen uit de agrarische sector, aan allerlei maatregelen om mest minder ammoniak te laten bevatten.

Opvallend is dat de agrarische sector vindt dat de ruimte die ontstaat door de vermindering van stikstofuitstoot niet mag worden "verkocht" aan andere sectoren. "Anders zou een uitholling van de sector het gevolg zijn", staat in het rapport (pdf).

"De bespaarde ruimte kan ook ingezet worden om bedrijfsgroei mogelijk te maken, zodat er weer perspectief is voor alle agrarische bedrijven en voor de jonge boeren van de toekomst", aldus het Landbouw Collectief.

Innovatieve stallen moeten stikstofuitstoot verlagen

Het collectief heeft de maatregelen verdeeld over de melkveehouderij, varkens- en pluimveesector. In de pluimveesector kan bijvoorbeeld ander strooisel op de vloer van de stal voor een daling van stikstofuitstoot zorgen.

In de melkveehouderij zorgt het meer buiten laten lopen van koeien voor minder stikstofemissie. Daardoor vermengt de mest zich niet met urine, wat door chemische reacties voor extra stikstofuitstoot zorgt.

Ook innovatievere stallen met bijvoorbeeld andere luchtwassers of andere vloeren kunnen leiden tot een daling van stikstofuitstoot.

Het Landbouw Collectief oppert ook om minder eiwit aan het voedsel van vee toe te voegen, omdat dat er ook voor zorgt dat mest minder stikstof bevat. Die laatste maatregel wordt al genomen door het kabinet.

Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?
77
Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?

Landbouwsector: Maatregelen kosten 3 miljard euro

Om de maatregelen, die voor zowel de korte als lange termijn zijn, door te kunnen voeren, is volgens het Landbouw Collectief een bedrag nodig van bijna 3 miljard euro. Een half miljard euro is nodig voor de korte termijn.

Het restant kan worden verspreid over vijf jaar. "Voorwaarde is dat het fonds wordt gevuld met overheidsmiddelen van buiten LNV (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, red.) en daarmee niet ten koste gaat van de voor de landbouw beschikbare reguliere middelen", staat in het rapport.

Veel bouwprojecten liggen stil

Als stikstof neerdaalt, kan dat voor schade zorgen aan beschermde natuurgebieden. Daarom moet bij bijvoorbeeld bouwprojecten waarbij extra stikstof vrijkomt, ergens anders de uitstoot van stikstof worden verlaagd.

Tot eind mei werden bouwvergunningen verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar daar zette de Raad van State een streep doorheen. Daardoor liggen nu veel bouwprojecten stil.

Om op korte termijn de uitstoot van stikstof te verlagen besloot het kabinet dat binnenkort overdag op alle snelwegen niet harder mag worden gereden dan 100 kilometer per uur. Een concrete datum waarop die maatregel wordt ingevoerd is nog niet bekend.

Over maatregelen voor de lange termijn is nog geen besluit genomen.

Zo verliep de boerenstaking: 'Minder, minder stikstofregels!'
386
Zo verliep de boerenstaking: 'Minder, minder stikstofregels!'

'Landbouw kan onderdeel zijn van oplossing'

Volgens cijfers van het RIVM zorgt de agrarische sector voor meer dan 40 procent van de stikstofuitstoot in Nederland.

"De landbouw is niet de oorzaak van de impasse, maar kan wel onderdeel zijn van de oplossing", aldus het Landbouw Collectief.

De partijen uit de agrarische sector stellen dat kosten die door boeren worden gemaakt, bijvoorbeeld bij het bouwen van innovatieve stallen, moeten worden vergoed.

Ook zou er een drempelwaarde voor de uitstoot van stikstof moeten komen, waardoor sommige projecten in de buurt van natuurgebieden gewoon door kunnen gaan.

Het Landbouw Collectief wil snel met het kabinet om de tafel om tot een oplossing te komen.