Oud-justitieminister Ernst Hirsch Ballin heeft dinsdag tijdens een verhoor bij de rechtbank in Rotterdam gezegd dat er altijd zorgvuldig is gehandeld bij het verstrekken van informatie over Julio Poch aan Argentinië. Volgens Hirsch Ballin was Nederland gebonden aan verdragen en kon dit niet worden geweigerd.

De advocaten van de oud-piloot, Geert-Jan Knoops en Carry Knoops, betogen dat er sprake was van een "verkapte uitlevering". Nederland verstrekte namelijk de vluchtgegevens van Poch aan Argentinië, die op zijn beurt Spanje inlichtte, zodat hij in dat laatste land kon worden aangehouden.

Poch vloog als Transavia-piloot op 22 september 2009 naar Valencia en werd daar gearresteerd. Spanje had in tegenstelling tot Nederland wel een uitleveringsverdrag met Argentinië.

Hirsch Ballin zegt in 2009 met Harm Brouwer, de toenmalige hoogste baas van het Openbaar Ministerie (OM), over Poch te hebben gesproken. Brouwer liet hem weten te willen voldoen aan het rechtshulpverzoek van Argentinië om informatie te verstrekken over de vluchtgegevens van Poch.

Hirsch Ballin twijfelde eerst aan juistheid aanpak

Hirsch Ballin zei dinsdag aan de juistheid van het voornemen van het OM te hebben getwijfeld, omdat Nederland geen uitleveringsverdrag met Argentinië had. Maar in een tweede gesprek werd hem duidelijk gemaakt dat het rechtshulpverzoek niet kon worden geweigerd, tenzij er dwingende reden waren om dat wel te doen.

Daarnaast werd Hirsch Ballin verteld dat het om een verdenking van de zwaarste categorie ging tegen Poch. Hij werd verdacht van het uit een vliegtuig laten gooien van politieke tegenstanders van het Argentijnse militaire regime dat tussen 1976 en 1983 aan de macht was.

"De twijfel die ik destijds had, werd met deze valide en doorslaggevende argumenten weggenomen", aldus Hirsch Ballin. "We waren gebonden aan verdragen om mee te werken als het gaat om internationale misdrijven, ook als het om een Nederlandse burger gaat."

Hirsch Ballin ontkent invloeden van buitenaf

Poch vermoedt onzuivere politieke motieven voor het verstrekken van zijn vluchtgegevens en wilde daarom dat Hirsch Ballin gehoord werd.

De oud-minister zegt zich nooit inhoudelijk met de zaak te hebben bemoeid. Daarnaast liet hij aan het einde van zijn verhoor weten dat er ook geen sprake was van "hogere belangen" of "invloed van het Koninklijk Huis" bij het nemen van beslissingen.

Poch houdt het voor mogelijk dat Nederland destijds heeft meegewerkt aan zijn vervolging, zodat Argentinië in ruil daarvoor Jorge Zorreguieta niet zou vervolgen. De vader van koningin Máxima was staatssecretaris onder president Jorge Videla.

Oud-piloot Julio Poch vrijgesproken: een tijdlijn
98
Oud-piloot Julio Poch vrijgesproken: een tijdlijn

Ook officier van justitie weet niks van 'hoger belang'

Dit gevoel bekroop ook Michiel Meijer, oud-directeur van Transavia, in 2010 na een gesprek met officier van justitie Guus Schram. Ze bespraken toen waarom de vliegtuigmaatschappij niet was ingelicht over de stappen tegen Poch.

"Weet u wel welk hoger belang hier speelt?", zou Schram volgens Meijer in een persoonlijk gesprek hebben gevraagd. De oud-directeur reageerde met de vraag: "Doelt u op het Koninklijk Huis?" Meijer leidde uit de lichaamstaal van Schram af dat dit het geval was.

Schram werd eerder op dinsdag verhoord en ontkende dit te hebben geïmpliceerd.

Poch eist 5 miljoen euro van de Staat

Poch werd uiteindelijk na acht jaar te hebben vastgezeten in 2017 vrijgesproken van betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten.

Hij klaagt nu de Nederlandse Staat aan en eist een bedrag van 5 miljoen euro.