Grond in Verzet, de organisator van de demonstratie van de bouwsector op het Malieveld, gaat de schade op het terrein herstellen, meldt Staatsbosbeheer donderdag. Na de demonstratie op 30 oktober was de schade aan het veld in Den Haag verder vergroot.

De organisator van de demonstratie heeft samen met de vaste aannemer van het Malieveld, AH Vrij, onderlinge afspraken gemaakt over het herstel. Bij de demonstratie op 30 oktober liep het terrein verdere schade op in de toplaag, vooral bij het gedeelte waar de actievoerders grond hebben gestort op het gras. Dit stuk moet eerst worden uitgevlakt en later worden aangevuld.

Overige beschadigde delen van het Malieveld worden de komende weken geëgaliseerd en ingezaaid met graszaad. Met de herstelwerkzaamheden moet het terrein op korte termijn weer in goede conditie zijn voor evenementen. In een later stadium worden verdere werkzaamheden verricht.

Naar verwachting is het Malieveld in de zomer weer volledig hersteld.

Malieveld eerder beschadigd door boerenprotesten

Eerder werd het Malieveld al beschadigd door de boerenprotesten. Daarbij ontstond vooral schade aan de randen en dijken om het veld. Bij de demonstratie van de bouwsector zijn de randen en dijken niet verder beschadigd.

Zware voertuigen werden op 30 oktober onder begeleiding van Grond in Verzet en de politie via toegangswegen het Malieveld opgereden, waardoor verdere schade werd voorkomen.

De agrarische sector liet eerder al weten dat zij de door hun aangebrachte schade gaan herstellen en 9.000 euro bijdragen. De herstelwerkzaamheden beginnen in het voorjaar, wanneer de temperatuur weer gaat stijgen.