Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland mogen per direct geen edelherten in de Oostvaardersplassen meer afschieten, heeft de rechtbank Midden-Nederland dinsdag bepaald.

Meerdere natuurbeschermingsorganisaties hebben een beroep ingesteld nadat de rechter eerder tijdens een spoedprocedure had besloten dat het afschieten mocht doorgaan. De rechtbank in Lelystad besloot echter dat het huidige afschotbeleid aangepast moet worden.

Volgens de rechtbank heeft de provincie niet goed kunnen motiveren waarom het afschieten tot er nog 490 edelherten over zijn nodig is. Dit betekent dat er vanaf dinsdag geen herten meer mogen worden afgeschoten.

Het oude afschotbeleid voor het natuurgebied is nu weer van kracht. Daarbij worden alleen in de winter zwakke en oudere dieren afgeschoten.

De Faunabescherming, Dierbaar Flevoland, Fauna4Life, en Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer tekenden onder meer bezwaar aan tegen de opdracht tot afschot, de wijze waarop dat gebeurt en het afschieten van dieren in een Natura 2000-gebied met beschermde vogelsoorten.

In een jaar tijd zijn 1.785 herten afgeschoten

In juli 2018 besloten de Provinciale Staten van Flevoland dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen moest worden verminderd. In totaal heeft Staatsbosbeheer tussen oktober 2018 en oktober dit jaar 1.785 edelherten afgeschoten.

Begin oktober bleek uit helikoptertellingen dat er nog 1.525 edelherten in de Oostvaardersplassen rondlopen. Staatsbosbeheer liet eerder al weten dat het niet zou lukken om het aantal herten al in januari 2020 tot 490 terug te brengen.