Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft per abuis 549 oproepkaarten voor inenting naar de verkeerde adressen gestuurd, zegt Hans van Vliet van het Rijksvaccinatieprogramma tegen NU.nl. Op de kaart staat de naam, geboortedatum, het adres en het burgerservicenummer (bsn) van het kind voor wie de oproep eigenlijk bestemd was.

De verkeerde oproepkaarten zijn verstuurd naar ouders van kinderen die op vierjarige leeftijd een inenting tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio hadden moeten krijgen.

Zij kregen in plaats daarvan een oproepkaart van een ander kind voor de tweede BMR-inenting (bof, mazelen, rode hond) en de DTP-inenting (difterie, tetanus, polio) voor negenjarigen.

De informatie uit de bijbehorende brief klopt wel, aldus Van Vliet. "De brief, envelop en oproepkaarten worden in de drukkerij bij elkaar gestopt. Daar is een verkeerde stapel oproepkaarten bij de verkeerde enveloppen neergezet."

Oproepkaart niet per se nodig voor inenting

Hoewel het de bedoeling is dat ouders de oproepkaart bij inenting afgeven aan een medewerker van het consultatiebureau of de GGD, is dat niet per se nodig. Medewerkers kunnen die informatie ook handmatig invoeren, in plaats van de barcode te gebruiken die op de kaart te vinden is.

Ouders kunnen dus uiteindelijk niet tegengehouden worden als zij hun kinderen willen laten vaccineren. Na een inenting wordt de kaart voor de administratie naar het RIVM gestuurd. Het RIVM wil de oproepkaarten over een paar jaar afschaffen om het proces volledig digitaal te laten verlopen.

Zowel de ouders die een verkeerde oproepkaart hebben gekregen als de ouders van de kinderen wiens gegevens naar een ander adres zijn gestuurd, krijgen naar verwachting dinsdag bericht van het RIVM. Het rijksinstituut gaat het datalek ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom een hoge vaccinatiegraad essentieel is
Waarom een hoge vaccinatiegraad essentieel is