De Inspectie van het Onderwijs gaat strenger controleren of scholen hun zorgplicht wel naleven, melden De Telegraaf en het radioprogramma Reporter Radio zaterdag.

Volgens de krant en het radioprogramma gaat het in de praktijk steeds vaker mis bij het naleven van de zorgplicht en leidt dat tot conflicten tussen ouders en de school.

Volgens de zorgplicht moeten scholen er zelf voor zorgen dat een leerling waar dat nodig is passend onderwijs en passende begeleiding krijgt. Lukt dat niet, dan is de school verantwoordelijk en moet zij op zoek gaan naar een andere school die dat wel kan bieden.

Volgens de onderwijsinspectie gaat dat echter niet altijd goed. Zo zijn ouders ontevreden over het aanbod dat de school doet of weigert een andere school een leerling aan te nemen, waarmee in het ergste geval leerlingen thuis komen te zitten.

"We willen eerder gaan handhaven, want het gaat veelal om kwetsbare kinderen", aldus Louwina Boomsma van de Inspectie van het Onderwijs.

Strenger optreden bij niet-nakomen van zorgplicht

De onderwijsinspectie wil actiever controleren of scholen hun zorgplicht naleven en ook zwaardere consequenties verbinden aan het eventueel nalaten van die zorgplicht.

Houdt een school zich niet aan de zorgplicht, dan zal de inspectie de school eerst de mogelijkheid geven om verbeteringen door te voeren door het inspectierapport van de school openbaar te maken. Komen die verbeteringen er niet, dan zal uiteindelijk gekort worden op het onderwijsbudget voor de school.