Nederland zou meer werk moeten maken van recycling, stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een dinsdag gepubliceerd rapport. De overheid zou een exportheffing of -verbod kunnen instellen voor niet-Europese landen waar plastic wordt gedumpt. Producten hergebuiken en statiegeld heffen op kleinere plastic flessen en blikjes kunnen ook tot meer milieuwinst leiden.

De overheid wil bereiken dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Uit het extra recyclen van secundaire grondstoffen valt nog veel milieuwinst te halen.

Verder adviseert het CPB een gunstiger tarief in te stellen voor producten die gerecycled materiaal bevatten. Daardoor zou het prijsverschil tussen producten met nieuwe grondstoffen en producten met gerecyclede grondstoffen kleiner worden en de consument meer worden aangespoord circulaire producten te kopen.

Het recyclen van papier noemt het CPB in Nederland een "groot succes", omdat de kwaliteit van het afval hoog is. De kwaliteit van vooral textiel en kunststofverpakkingen laat echter te wensen over, constateren de onderzoekers. Hierdoor kan het ingezamelde afval niet tot volwaardige producten worden verwerkt en vindt alleen maar downcycling plaats.

Een probleem bij het inzamelen van plastic is dat er veel verschillende soorten plastic worden ingezameld. Dit levert een bonte mix van kleuren en materialen op. Hierdoor kunnen alleen vrij simpele zaken van het gerecyclede plastic worden gemaakt.