Een kerkenraad mag in het kerkblad namen publiceren van leden die met het bestuur overhoop liggen. Als deze namen eerder al bij de kerkgemeenschap bekend zijn geworden, is daar geen specifieke toestemming voor nodig, blijkt uit een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die vrijdag is gepubliceerd door het platform Mijn Kerk In Orde.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) in Dordrecht publiceerde in 2018 in het kerkenblad en in brieven aan de kerkelijke gemeenschap over een intern conflict tussen het bestuur en twee kerkleden. Daarop dienden de initiatiefnemers achter Mijn Kerk In Orde een klacht in bij de AP.

De GKv Dordrecht noemde in enkele gevallen ook de namen van de betrokken kerkleden. Dat gebeurde nadat deze leden aan de hele kerkgemeente kenbaar hadden gemaakt bij het conflict betrokken te zijn, maar zonder dat zij het kerkbestuur toestemming hadden gegeven om dat te herhalen.

Volgens de initiatiefnemer van Mijn Kerk In Orde, het platform waarop de twee leden het conflict uiteenzetten, schond de GKv Dordrecht daarmee hun privacy.

De AP gaat daar niet in mee. Het belang van de kerkenraad om de gemeenschap te informeren weegt in dit geval zwaarder dan de privacy van de betrokkenen, aldus de toezichthouder.

Hof: Kerkleden mogen interne documenten opvragen voor inzage

In september oordeelde het gerechtshof in Den Haag in dezelfde kwestie dat een kerklid het recht heeft om interne documenten waarin persoonsgegevens genoemd worden, in te zien.

Wel mag de kerkenraad de documenten deels onleesbaar maken om de privacy van betrokkenen te beschermen. Op die manier moet via het inzagerecht wel duidelijk worden wat er staat, maar niet wie bijvoorbeeld een specifieke uitspraak heeft gedaan.